Аортен център

Аортата е най-голямата артерия в нашето тяло. Тя тръгва от сърцето, минава под гръдния кош надолу към коремната област и кръвоснабдява долната част от тялото. Под пъпа аортата се разделя на две, за да осигури кръв и на двата крака. Понякога част от стената на аортата изтънява, разширява се и дори може да се разкъса (руптурира) – тогава говорим за състояние, което сериозно застрашава живота на пациента.

Аневризмите на аортата са тежко съдово заболяване, което нерядко завършва със смърт, или тежка инвалидност. Има два основни типа патология – дисекиращи аневризми на аортата и аневризми на аортата. Съобразно вида и локализацията на процесите, се провежда различен тип лечение. Новосъздаденият център за диагностика и лечение на аневризмите на аортата функционира благодарение на изградената колаборация между ендоваскуларни кардиолози, кардиохирурзи , съдови хирурзи и ангиолози.

Аневризми на аортата – усложняват се с руптура и фатален изход.
Дисекиращи аневризми на аортата – често причиняват руптура и органна недостатъчност, с фатален изход.

Както при лечението на аневризмите, така и при лечението на дисекиращите аневризми на аортата, най-често се прилага ендопротезиране, съчетано със съдова или сърдечна операция. Доскоро торако-абдоминалните аневризми, както и дисекиращите аневризми, обхващащи висцералните артерии не подлежаха на лечение и завършваха летално, в новоизградения център вече се провежда успешното им лечение.

Диагностика и лечение на съдовите заболявания:
Болницата разполага с модерни апарати, позволяващи бързо и точно диагностициране на заболяванията на съдовата система:

 1. Ехо-Доплер - диагностика на каротидни, вертебрални, периферни, абдоминални и висцерални артерии и на дълбоки и повърхностни вени.
 2. Ангиография – контрастно изследване за диагностика на аорта, на  сърдечни, мозъчни, белодробни, висцерални  и периферни артерии, както и на дълбоки вени.
 3. CT и MRI ангиография – диагностика на артерии и вени.

В болницата са разположени две ангиографски лаборатории оборудвани с два ангиографа с възможности за провеждане на вътресъдов ултразвук (IVUS), оптична кохерентна томография (OCT), измерване на FFR.  С тяхна помощ диагностиката, ендоваскуларното лечение и проследяване се равняват на съвременните световни стандарти.

Ендоваскуларна Терапия:
Всички съдови заболявания, причиняващи тежки поражения и смърт, които доскоро се лекуваха само по хирургичен начин, вече се лекуват успешно ендоваскуларно. Eндоваскуларната терапия представлява балонно разширение (дилатация) на стеснения съд. Чрез специални катетри, под рентгенов контрол се разширяват стесненията на съдовете, или се отпушват тромбозите, като на тяхно място се поставя метална пластинка – стент, или съдова протеза, които предпазват  съда  от руптура или ново запушване. По този начин се предотвратява руптурата на аортата, развитието на инфаркт, инсулт и съдова гангрена, лекува се белодробната емболия и венозната тромбоза.

В някои случаи може да се отвори и напълно запушена сърдечна  или периферна артерия. Стентирането на атеросклеротичните стеснения (стенози) предпазва пациента от развитие на тежко съдово усложнение – инфаркт, инсулт, или съдова гангрена.  След ендоваскуларна терапия пациента се изписва на другия ден с епикриза и препоръки за медикаментозно лечение и диспансерно наблюдение.

Ефективност и усложнения на Ендоваскуларната терапия:
Успеваемостта на ендоваскуларната терапия е висока – над 90%, а риска – минимален, под 1-2%. В Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център, ежегодно се извършват над 4000 сърдечно-съдови интервенционални процедури, от които:

 • 1000 Периферни процедури на съдове на крайниците и коремните органи
 • 160/200 Процедури на  мозъчни (каротидни) артерии
 • 60 Имплантирани ендопротези (стент-графтове)  при коремни и гръдни аневризми и дисекации
на аортата

 • 50 Съдови емболизации
 • 70 Процедури при резистентна хипертония (ренална денервация)
 • 50 процедури при белодробна емболия

Терапевтична Ефективност:

 • Успешни процедури – при 96% от пациентите
 • Тежки усложнения – 0.003 %  (три на 1000)
 • Смъртност – 0.001 %  (един на хиляда)

Специалисти:
Отделението по Ангиология и флебология работи съвместно с Отделението по инвазивна кардиология като лекува ендоваскуларно артериалните и венозни заболявания. Екипите на двете отделения са преминали множество специализации в страната и чужбина и продължават да повишават своята квалификация с участия в научни форуми, програми за обмен и специализирани терапии.

Специализирани Центрове за Хроничната Цереброспинална Венозна Инсуфициенция като синдром

Кардиолози и ендоваскуларни специалисти:
Ръководител – проф. Иво Петров
Сътрудници : д-р Зоран Станков

Ангиолози: Ръководител – проф. Лъчезар Гроздински

Ендоваскуларният екип работи в тясна колаборация също с кардиохирурзи и съдови хирурзи, като нерядко се извършват хибридни операции – ендоваскуларни и хирургични, което повишава терапевтичната ефективност.   

Апаратура

Ангиографска система INNOVA IGS 520
 • Кардиология
 • УМБАЛ Сърдечно-съдов център

Innova IGS 520 на General Electric е модерна ангиографска система за визуализация и насочване при изследването и лечението на сърдечно-съдовите заболявания в катетеризационни (ангиографски) лаборатории. Чрез апаратурата могат да се правят триизмерни реконструкции и максимално фино позициониране при поставяне на стент.

Виж повече