През изминалия уикенд водещи кардиолози и кардиохирурзи от Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център бяха лектори на поредното изданиe на„Лятна академия по спешна медицинска помощ. Организатор на събитието е „Асоциация на студентите по медицина в България – Софийски университет” в УМБАЛ „Лозенец”.

Проектът е насочен към студентите по медицина от всички медицински университети и факултети в страната. Идеята на лятната академия по спешна медицина е да развие у бъдещите медици практически умения при овладяване на спешни състояния, застрашаващи човешкия живот, както в доболничната, така и в болничната помощ.

Академията представи обучителен модул от теоретични и практически занятия с лекари-анестезиолози и водещи специалисти в областта на спешните състояния.

Проф. Найденка Златарева, завеждащ Отделението по кардиология, представи теоретична и практическа част на тема „Клинична функционална анатомия на сърце и ехокардиография“.

„Дисекации на аортата“ беше темата с лектор д-р Зоран Станков, ръководител на Отделение по инвазивна кардиология и ангиология в Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център. Д-р Алдин Али, кардиолог в Отделение по кардиология в Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център, запозна студентите с „Спешни състояния при остра гръдна болка“. А д-р Петър Поломски, кардиолог в Отделение по кардиология, представи темата „Спешно разчитане на ЕКГ“.

На 4 и 5 юни се проведе третото издание на Работилница по кардиохирургия с д-р Асен Келчев в рамките на Аакадемията по спешна медицинска помощ. Студентите  по медицина и специализантите с кардиохирургията се запознаха отблизо. Бяха демонстрирани зашиване на аортно-коронарен байпас и смяна на сърдечна клапа върху свинско сърце. В оперативния блок на болницата участниците в работилницата бяха обучени как се поставя анестезия, какво е интраоперативна трансезофагеална ехокардиография и реанимация.

Уъркшопът се проведе в теорeтична и практическа част с две големи теми – аортно-короноарен байпас и клапна хирургия.