В Отделението по електрофизиология и кардиостимулация на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център вече се прилага най-новата версия на системата за триизмерно картографиране на сърдечни аритмии Carto Prime. Подобреният модул позволява триизмерно изобразяване на сърдечните структури за прецизна локализация на най-подходящите места за радиофреквентна аблация.

Carto Prime се прилага за диагностика и лечение на пълния спектър ритъмно-проводни нарушения - от предсърдно мъждене до животозастрашаващи камерни тахикардии. През изминалата седмица екипът на д-р Михаил Протич, ръководител на Отделението по Електрофизиология и кардиостимулация, приложи Carto Prime за лечението на петима пациенти на възраст между 35 и 60 г. с различни сърдечни аритмии.

Една от уникалните функции на системата Carto  Prime е прецизното картографиране на сърдечни аритмии с висока резолюция на изображението, съответно с по-голяма точност и бързина. А това повишава ефективността на лечението на тези ритъмно-проводни нарушения.

Новата система помага на електрофизиолозите да преодолеят едно от големите предизвикателства при извършване на катетърна аблация на сърдечни аритмии – времето. Продължителността на процедурата за радиофрекветна аблация значително се съкращава с подобрената версия в сравнение със стандартните алгоритми за картографиране.

Carto Prime има няколко технологични новости:

  • Добавена функционалност за по-прецизно изображение на критичната зона на една аритмия.
  • Опция за картографиране и лечение до 4 аритмии едновременно.
  • По-точна визуализация на анатомията на сърцето на пациента по време на аритмия.

Сърдечните аритмии са група състояния, при които сърцето бие твърде бързо, твърде бавно или с неправилен ритъм. Аритмиите са причина за смъртта на приблизително 300 000 души по света всяка година и могат да увеличат риска от инсулт и сърдечна недостатъчност. Някои пациенти със сериозни аритмии не се повлияват от медикаментозна терапия, затова се налага прилагането на катетърна аблация като метод на лечение. Лечението доказано намалява симптомите и подобрява качеството на живот на пациентите.

„С тази усъвършенствана технология ние елекрофизиолозите имаме възможност да се справим с редица предизвикателствата при електроанатомичното картографиране на сложни аритмии. А с паралелното картографиране сме в състояние да локализираме и лекуваме до 4 различни аритмии едновременно. Много пациенти преминават от една аритмия в друга и това прави картографирането изключително трудно. Но с подобрената версия за 3D визуализиране, всичко се случва прецизно и бързо, а това води и до увеличаване на ефективността на процедурата“, обясни електрофизиологът д-р Искрен Гарвански.