Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център е единствената болница в България, оборудвана с иновативна технология за корегистрация на образи от 8 източника. 

Видео системата AltaConnect позволява на виртуален наблюдател да присъства в ангиологичната зала по време на сложни ендоваскуларни процедури, извършвани от екипа на проф. Иво Петров. Технологията е изключително иновативна и е подходяща както за обучения и конференции, така и за телемедицински консултации. Осигурява изключителна комплексност на информацията от ангио залата.

Виртуалният наблюдател има възможност да влиза в залата онлайн в реално време, за да може да бъде обучаван, съветван или да дава мнение и насоки. Системата може да даде достъп на проктор до залата, който да присъства виртуално с екипа и дори графично да му посочва на екрана конкретни стъпки и да го води при дадена процедура. 

Използвана е за първи път през септември 2022 г. от екипа на проф. Петров при първите 3 реинбурсирани от НЗОК процедури за поставяне на MitraClip. Благодарение на модерната видео система всички клинични случаи от УМБАЛ Сърдечно-съдов център по време на Балкански Ендоваскуларен Конгрес 2022, са предавани на живо с телеконферентна връзка.

Видеото от системата миксира образи от инсталираните две камери в залата, от ангиографския екран, ехокрадиографския екран, от екрана на хемодинамиката и референтния екран на ангиографската зала и също от екрана на компютърната томография. И всички тези образи в комбинация със звук. 

С подобна видео система са оборудвани само такива авангардни болници като Mayo Clinic и Cleveland Clinic в Америка, Sheba Medical Center в Израел, насочени към телемедицинско обучение. Внедряването на високи технологии винаги е в полза на развитието, на обучението и в полза на пациента. 

Свързани отделения