От месец Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център в София извършва радиофреквентна аблация при ритъмни и проводни нарушения с нова технология, използваща катетър с индустриални диаманти.

Кога се налага радиофреквентна аблация

Mного и различни аритмии налагат този електрофизиологичен метод на изследване и терапия:

  • След инфаркт на миокарда, когато в поразената тъкан има "каналчета" от живи клетки с променена електропроводимост;
  • При животозастрашаващи "злокачествени" аритмии, за да се спаси и удължи живота на пациента;
  • При симптомни пациенти с различни по вид аритмии, които са с влошено качество на живот.

Има доброкачествени аритмии, които всеки от нас получава - екстрасистоли, непродължителни тахикардии... Те могат да не се лекуват, но когато пациентът е симптомен и това му създава чувство на силен дискомфорт и намалява качеството му на живот, препоръките на Европейското ритмологично дружество е да се лекуват. Дали ще се използват различни медикаменти, които ще променят тези екстрасистоли и ще ги модифицират и намалят, или ще се пристъпи към електрофизиологично изследване, е по преценка на електофизиолога и е строго индивидуално при всеки пациент.

При кои аритмии се извършва аблация

Това са аритмии, които са свързани със структурно сърдечно заболяване, довело до нарушение на функцията на сърдечния мускул. Тези аритмии понякога са несъвместими с живота. Обикновено камерните аритмии са тези "злокачествени", които налагат аблация.

Препоръките са при повечето от тези аритмии да се започне с медикаментозно лечение, да се коригират различни електролитни дефицити, да се лекуват съпътстващи заболявания, които могат да провокират подобни нарушения в електрическата проводимост на сърцето. Когато резултатите от такова лечение не са задоволителни, тогава идва на помощ електрофизиологичното изследване и аблация.

Има и такива аритмии, за които се знае, че нямат конкретно медикаментозно лечение. Тогава се пристъпва директно към аблация.

Каква е разликата между електрофизиологично изследване (ЕФИ) и аблация

Аблацията е част от ЕФИ. Тя е терапевтичната процедура. При ЕФИ задачата е да се докажат механизмите на аритмията или причината за настъпването й. Когато се изясни, се пристъпва към аблация и това се случва в една процедура.

Какви видове аблации се прилагат в Сърдечно-съдов център

Има няколко разновидности на аблацията спрямо енергията, която се използва за "изгаряне" - радиофреквента, лазерна аблация, криоаблация. Като стандарт в терапията се прилага радиофреквентната. Лазерна аблация има едва в няколко центъра в света, но тя е показана само за специфична патология. Криоаблация се прилага в България от няколко години, като за първи път се въвежда в Сърдечно-съдов център, но и тя е приложима при определени аритмии.

Какви са предимствата на радиофреквентната аблация с диамантен катетър пред тази със стандартен

Всяка една от радиофреквентните технологии, независимо дали са златни, диамантени или с друг метал, доставя енергия до целевото място, което трябва да се изгори. Чрез електрически ток тъканта се нагрява до нейната физиологична промяна. Целта е мускулната тъкан да се превърне в съединителна, която е електро непроводима.

Диамантеният катетър, който използва индустриални диаманти, е средство, с което за много по-малко енергия, доставена в тъканта, и за много по-кратко време, се постига максимален ефект. При това устройство е много по-добър контролът на енергията,която от своя страна е с много малко съпротивление. Разликата в ефекта на процедурата спрямо стандартната такава е по отношение време и прецизност. Съответно се свежда до минимум рискът от потенциални усложнения за пациента по време на процедурата.

Има ли патология, за която диамантеният катететър по-подходящ за употреба

Диамантеният катетър има способността да проникне в по-голяма дълбочина в мускула на сърцето и електрофизиолозите в Сърдечно-съдов център прилагат тази технология за зони, които са предизвикателство за обикновените катетри.

Може ли всеки пациент за аблация да поиска да бъде извършена с диамантен катетър

Задачата на електрофизиолозите е да преценят дали това ще е най-подходящата технология за определената аритмия.

С упойка ли се извършва процедурата

Използват се местни анестетици, успокоителни, както и лекарства, които намаляват усещането за болка. В Отделението по електрофизиология и кардиостимулация приоритетно се работи без централна анестезия, макар това да увеличава времето за манипулация. Самата пълна упойка води до допълнителен риск от усложнения. От друга страна, когато пациентът контролира работата на операторите и съобщава за по-силна болка, те могат да спрат и да извършат корекции. И това няма как да се установи при интубирани пациенти под пълна упойка. Болката и усещанията по време на аблация са поносими.

  • При диамантените катетри пациентите усещат в пъти по-малко, отколкото когато са подложени на по-продължително нагряване при другите радиофреквентни технологии.

Радиофреквентната аблация (катетърна аблация) е инвазивен метод за лечение на сърдечните аритмии, при който се пропуска високочестотен ток в сърцето чрез катетър, въведен под рентгенов контрол в специализирана лаборатория през венозен и/или артериален съд. Пропуснатата електрическа енергия води до нагряване на върха на катетъра, чрез което се "изгарят" клетки - причина за ритъмното нарушение на сърдечната дейност.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отделението по електрофизиология и кардиостимулация в Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център разполага с целия спектър технологии и системи за диагностика и лечение на ритъмно-проводни нарушения на сърцето. Оборудвано е и с най-модерната система за триизмерно визуализиране на сърдечните структури за постигане на прецизно локализиране на най-подходящите места за радиофреквентна аблация. Всички тези предимства са в полза на пациентите с различни видове аритмии с цел да им бъде предоставено лечение на световно ниво.