Клиниката по кардиохирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център стартира безплатни консултации за пациенти, насочени за кардиохирургична операция.

Отделението по кардиохирургия към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център разполага с единствения в страната 3Dвидео ендоскоп, който помага за извършване на целия набор минимално инвазивни процедури за подмяна или реконструкция на аортна, митрална и трикуспидална клапи. През изминалата 2022 година всички пациенти, нуждаещи се от изолирана смяна на аортната клапа, са оперирани с минимален разрез. Отделението е едно от водещите в страната по брой извършени реконструкции на митрална клапа.

Колаборацията между отделните звена позволява оперирането на пациенти с множество придружаващи заболявания и висок периоперативен риск. През изминалите пет години сърдечните операции в Отделението са с над 97% успеваемост, което съвпада с резултатите на водещите европейски центрове.

Възможността за съвместна работа с водещи световноизвестни хирурзи дава възможност за извършване на специфични високоспециализирани оперативни интервенции, без да е необходимо тези болни да търсят помощ в чужбина.

Консултациите се извършват всеки делничен ден от 8:15 до 8:45 ч. и от 14:30 до 16:00 ч във Фоайето пред Отделение по кардиохирургия от началника на Клиниката по кардиохирургия д-р Асен Келчев и неговия екип.

Препоръчва се пациентите да предоставят епикризи, резултати от ехокардиография, диск със запис от инвазивно изследване (коронарография).

За безплатните консултации е необходимо предварително записване на час на тел.: *5544 с опция Сърдечно-съдов център или на тел  02/903 811 519.

За пациентите, които се намират в по-отдалечени точки на страната, Отделението по кардиохирургия предлага дистанционна консултация по документи, които могат да изпращат на email: simona.ivanova@acibademcityclinic.bg.