Проф. Огнян Георгиев, дм

Пулмолог

Проф. Огнян Георгиев, дм е специалист по вътрешни болести и пулмолог с над 40 години клинична практика.

 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  Сънна апнея, възпалителни нарушения при ХОББ, инсулинова резистентност и метаболитен синдром, белодробно ангажиране при системни съединително-тъканни заболявания и интердисциплинарни медицински проблеми. 
 • Професионален опит

  Професионален опит

  От 1979 г. до 1980 г. проф. Георгиев работи като общопрактикуващ лекар. В периода 1980 - 2002  е последователно асистент, старши асистент и главен асистент в Клиника по пулмология към Катедра по пропедевтика на вътрешните болести в Медицински университет-София. От 2002 г. до 2012 г. е началник на Клиника по пулмология, а от 2012 г. на Клиника по пропедевтика на вътрешни болести.

  От 2012 г. до 2020 г. е ръководител Катедра по пропедевтика на вътрешни болести в Медицински факултет на Медицински университет София.

 • Образование

  Образование
  Завършва Медицински университет-София с две специалности "Вътрешни болести" и "Пулмология". Има защитена образователна и научна степен "доктор".
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  • Над 190 научни публикации, участия в множество конгреси в страната и чужбина;
  • Сертификати за провеждане и анализ на полисомнографии, бронхоскопии, функционално изследване на дишането.
  • Консултант на Националната здравноосигурителна каса;
  • Главен координатор на Експертен борд по пневмология и фтизиатрия към Министерството на здравеопазването от 2019 г.;
  • Основател на 5 лаборатории за диагностика на дихателни нарушения по време на сън;
  • Член на Български лекарски съюз и Българско дружество по белодробни болести.
 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  • БЛС
  • ERS