Отпада и архаичният метод „гефрир“, който е рисков, а може да доведе и до получаването на неверен резултат.

Хирургична биопсия под обща упойка се налага само в изключително рядко – в около 3% от случаите. Важно е пациентките да знаят, че не е оправдано да се извършва оперативна намеса за нещо, което може да се направи по-успешно в амбулаторни условия.

Не е маловажен и факта, че след поставяне на диагноза „карцином“, пациентът има възможност да обсъди със своя лекуващ хирург възможностите за оперативно лечение на гърдата, аксиларните лимфни възли и ако се налага - методите на реконструкция.

Ползите за пациентките от миниинвазивната кор-биопсия са големи. А най-важният момент е, че се доближаваме към съвременните световни ръководства и практики за лечение на онкологичните заболявания на млечна жлеза.

През последното десетилетие настъпи значителна промяна в хирургичните техники при операциите на гърда. Операциите, при които се премахва цялата жлеза с надлежащата кожна повърхност, включително пекторалния мускул и всички аксиларни лимфни възли, останаха в историята на предходния век. Благодарение на ранната диагностика, напредъкът на онкологията, хирургията и образната диагностика, болшинството от пациентите могат да бъдат успешно лекувани чрез органо-съхраняваща операция, което подпомага запазването на контурите на тялото и естетичния вид.

Всеки тумор (доброкачествен или злокачествен), който е клинично представен (може да се опипа при обстоен хирургичен преглед), може да бъде „кор-биопсиран“, т.е процедурата да се извърши под локална анестезия без да се налага болничен престой и обща анестезия.

Не съм привърженик на практиката всяка „бучка“ на гърдата да се биопсира само със скалпел. Нововъведените в страната ни медицински практики (наложени в развитите страни преди повече от 20 години) целят минимална психическа и физическа травма за пациента и постигането на максимално добър онкологичен и козметичен резултат.

Всеки хирург ежедневно трябва да завишава изискванията към себе си, към своите умения и знания, вместо да адаптира новостите към своята рутина.

За да възвърнем отново доверието на нашите пациенти, трябва да се стараем повече."

Цялото интервю можете да прочетете в блога ни тук 

https://acibademcityclinic.bg/bg/varna/blog/operaciite-s-premahvane-na-gyrdata-ostanaha-v-minaliq-vek