Доц. д-р Димитър Калев, д.м.

Медицински онколог

Доц. д-р Димитър Калев е медицински онколог с богат опит в диагностиката и лечението на солидни злокачествени тумори. В Аджибадем Сити Клиник Варна извършва консултации, насочва към изследвания и помага на пациентите за изготвяне на план за лечение.

dimitar@kalevi.eu

тел. 0888 321 392

График

 • Сряда и петък
  1. 14:30 - 16:30

 • Клинични интереси

  Клинични интереси

  Диагностика и лекарствено лечение на солидни злокачествени тумори

  Цитологична диагностика на злокачествени тумори

 • Професионален опит

  Професионален опит
  • Работи 7 г. като специалист "Вътрешни болести" в Омуртаг
  • От 1986 г. е лекар в Клиниката по белодробни болести в МБАЛ "Св. Марина" във Варна и асистент по белодробни болести в Медицинския университет -Варна.
  • Основател и председател на Организационния комитет на Годишната национална онкологична конференция МОРЕ /Мултидисциплинарни Онкологични Разговори и Екстракти/.
  • От 2008 до 2016 г. е ръководител на Клиниката по медицинска онкология в УМБАЛ "Св. Марина" - Варна.
  • От юни 2016 г. е ръководител на направление "Медицинска онкология и лъчелечение" в СБАЛОЗ "Марко А. Марков" - Варна.
  • От 2016 г. е консултант в Аджибадем Сити Клиник Варна.


 • Образование

  Образование
  • Завършил е медицина във Висшия медицински инстиут-Варна през 1979 г.
  • Има придобити три специалности: Вътрешни болести, Пулмология и фтизиатрия, Медицинска онкология
  • През 1994 г. защитава дисертационен труд с тема "Диагностична и прогностична стойност на цитологичните показатели в доброкачествени и злокачесвени плеврални изливи".
  • През 2006 г. придобива научна степен "доцент".
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  Придобити специалности по Вътрешни болести, Пулмология и фтизиатрия, Медицинска онкология

  Доктор на науките

  Доцент

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества

  Европейска асоциация по медицинска онкология (ESMO)

  Американска асоциация по клинична онкология (ASCO)

  Българско онкологично дружество (БОД)

  Заместник-председател на Българското онкологично дружество

  Председател на Организационен комитет на Годишна национална онкологична конференция МОРЕ (Мултидисциплинарни Онкологични Разговори и Екстракти)

Екип Медицинска онкология