Aa
Медицинска онкология

Доц. д-р Димитър Калев, д.м.

Медицински онколог Медицински център Варна

Доц. д-р Димитър Калев е завършил Медицинския университет във Варна през 1979 г. Седем години работи като специалист "Вътрешни болести" в Омуртаг. От 1986 г. е в Клиниката по белодробни болести в МБАЛ "Св. Марина" във Варна и като асистент по белодробни болести в Медицинския университет -Варна. 

През 1994 г. защитава дисертационен труд с тема "Диагностична и прогностична стойност на цитологичните показатели в доброкачествени и злокачесвени плеврални изливи". През 2006 г. придобива научна степен "доцент".

Основател и председател на Организационния комитет на Годишната национална онкологична конференция МОРЕ /Мултидисциплинарни Онкологични Разговори и Екстракти/.

От 2008 до 2016 г. е ръководител на Клиниката по медицинска онкология в УМБАЛ "Св. Марина" - Варна.

От юни 2016 г. е ръководител на направление "Медицинска онкология и лъчелечение" в СБАЛОЗ "Марко А. Марков" - Варна.

От юни 2016 г. е консултант в Аджибадем Сити Клиник Варна.

dimitar@kalevi.eu

тел. 0888 321 392

График на Доц. д-р Димитър Калев, д.м.

  • Сряда и петък
   1. 14:30 - 16:30

Екип Медицинска онкология

 • Клинични интереси

  Клинични интереси

  Диагностика и лекарствено лечение на солидни злокачествени тумори

  Цитологична диагностика на злокачествени тумори

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  Придобити специалности по Медицинска онкология, Пулмология и фтизиатрия, Вътрешни болести

  Доктор на науките

  Доцент

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  Европейска асоциация по медицинска онкология (ESMO),  Американска асоциация по клинична онкология (ASCO) Българско онкологично дружество (БОД), Заместник-председател на Българското онкологично дружество, Председател на Организационен комитет на Годишна национална онкологична конференция МОРЕ (Мултидисциплинарни Онкологични Разговори и Екстракти)div>