Доц. д-р Мартин Бърнев, д.м.

Ортопед-травматолог

Доц. д-р Мартин Бърнев е активно действащ ортопед-хирург и преподавател в Медицинския университет-Варна. Има специални интереси към оперативно лечение на Ахилесово сухожилие. 

В Аджибадем Сити Клиник Варна прилага и плазмотерапия за по-бързо възстановяване при травми и след операции.

График

 • Вторник
  1. 14:30 - 16:30
 • Четвъртък
  1. 14:30 - 16:30

  • Клинични интереси

   Клинични интереси

   Хирургия на големи стави

   Спортна травматология, травми на Ахилесовото сухожилие, тендопатия, артрити

   Миниинвазивни оперативни техники при болести на ходилото

   Плазмотерапия

  • Професионален опит

   Професионален опит
   • Работи като лекар във ВМА- Военноморска болница-Варна
   • От 2002 г. преподава като асистент по УНС по Спешна хирургия в Медицинския университет във Варна.Оперира в УМБАЛ "Св. Анна" - Варна
   • От 2013 г. е част от екипа на Аджибадем Сити Клиник Варна. 
  • Образование

   Образование
   • Завършил е ІІ Математическа гимназия във Варна.
   • През 1995 г. се дипломира с медицина в Медицинския университет-Варна.
   • През 2004 г. придобива специалност "Ортопедия и травматология".  
   • От 2010 г. е главен асистент към катедра по ортопедия и травматология към МУ - Варна, МБАЛ ”Св. Анна".
   • През 2012 г. защитава успешно дисертационния си труд ,,Лечение на руптурите на Ахилесовото сухожилие с модифициран перкутанен шев” и придобива образователната и научна степен  "доктор по медицина" по научна специалност "Ортопедия и травматология".

  • Спецификации и квалификации

   Спецификации и квалификации

   Доктор на науките по "Ортопедия и травматология" 2011 г.

   ВСД Ехография на ТБС - 2004, СБАЛОТ, Горна Баня

   ВСД Ендопротезиране на големи стави - 2008, УМБАЛ "Св. Анна"-Варна

   ВСД Артроскопия 2008 ИСУЛ Царица Йоанна София

   Магистратура "Здравен мениджмънт" 2009 - 2011, МУ-Варна

   Защита на дисертационен труд на тема "Лечение на руптурите на Ахилесовото сухожилие с МПШ" - МУ- Варна