Доц. д-р Мартин Бърнев, д.м.

Ортопед-травматолог

Доц. д-р Мартин Бърнев е активно действащ ортопед-хирург и преподавател в Медицинския университет-Варна. Има специални интереси към оперативно лечение на Ахилесово сухожилие. 

В Аджибадем Сити Клиник Варна прилага и плазмотерапия за по-бързо възстановяване при травми и след операции.

График

 • Вторник и четвъртък
  1. 14:30 - 16:00
 • Клинични интереси

  Клинични интереси

  Хирургия на големи стави

  Спортна травматология, травми на Ахилесовото сухожилие, тендопатия, артрити

  Миниинвазивни оперативни техники при болести на ходилото

  Плазмотерапия

 • Професионален опит

  Професионален опит
  • Работи като лекар във ВМА- Военноморска болница-Варна
  • От 2002 г. преподава като асистент по УНС по Спешна хирургия в Медицинския университет във Варна.Оперира в УМБАЛ "Св. Анна" - Варна
  • От 2013 г. е част от екипа на Аджибадем Сити Клиник Варна. 
 • Образование

  Образование
  • Завършил е ІІ Математическа гимназия във Варна.
  • През 1995 г. се дипломира с медицина в Медицинския университет-Варна.
  • През 2004 г. придобива специалност "Ортопедия и травматология".  
  • От 2010 г. е главен асистент към катедра по ортопедия и травматология към МУ - Варна, МБАЛ ”Св. Анна".
  • През 2012 г. защитава успешно дисертационния си труд ,,Лечение на руптурите на Ахилесовото сухожилие с модифициран перкутанен шев” и придобива образователната и научна степен  "доктор по медицина" по научна специалност "Ортопедия и травматология".

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  Доктор на науките по "Ортопедия и травматология" 2011 г.

  ВСД Ехография на ТБС - 2004, СБАЛОТ, Горна Баня

  ВСД Ендопротезиране на големи стави - 2008, УМБАЛ "Св. Анна"-Варна

  ВСД Артроскопия 2008 ИСУЛ Царица Йоанна София

  Магистратура "Здравен мениджмънт" 2009 - 2011, МУ-Варна

  Защита на дисертационен труд на тема "Лечение на руптурите на Ахилесовото сухожилие с МПШ" - МУ- Варна

Пациентите за нас

За мен доцент Мартин Бърнев е Чудотворец със Златни Ръце и Сърце. Изказвам Сърдечната си Благодарност и Уважение към Доцент Бърнев и неговия екип. С респект!