Д-р Инна Темелкова - рентгенолог

- Д-р Темелкова, как е организирана профилактиката за рак на гърдата във Франция?
- Във Франция има много добре организирани скринингови програми за най-значимите и чести онкологични заболявания – на гърда, маточна шийка, дебело черво, простата, меланом.
Конкретно за карцином на млечна жлеза от 50 до 74 годишна възраст, на всеки две години пациентките получават съобщение с указания къде и при кои лекари по местоживеене трябва да си направят профилактична мамография. Разбира се, могат да я направят навсякъде, по техен избор. Всички мамографии, преценени като доброкачествени се разчитат от втори независим специалист като по този начин се осигурява относителна обективност на резултата и значително се намалява възможността за субективна грешка.

- Франция е държава с много добри резултати в лечението на онкологични заболявания, ниска смъртност...
- Смятам, че това е въпрос както на организирана профилактика и превенция, така и на лична отговорност. Мисля, че нашите пациенти отдавна са наясно с това. Едно заболяване, открито в начален стадий при профилактичен преглед, много често е практически лечимо, не налага тежка и продължителна терапия или поне не такава, необходима при заболяване в напреднал стадий. След завършване на лечебния цикъл се запазва в значителна степен или изцяло комфорта на живот и работоспособността на пациента. А това е много важно и основно за всеки болен и толкова по-възможно, колкото по-рано се диагностицира заболяването.
- Познавам Ваши пациентки тук, които Ви очакват и разчитат точно Вие да им направите изследване. Какви са Вашите наблюдения – жените у нас повишиха ли своята информираност колко е важно да се правят профилактични изследвания за рак на гърдата?
- Благодаря на пациентките, които ми се доверяват, старая се да не ги разочаровам, както и всички колеги, разбира се! Да, мисля, че жените разбраха важността на профилактиката и това - редовно да правят изследвания и то без страх. Българската жена е достатъчно интелигентна, чете и се информира. Все по-рядко оправданието да не се правят профилактични прегледи е „от страх да не се открие нещо“. Разбира се, има и такива, но опастността „да се открие нещо“ е значително по-малка при редовна профилактика.
- Още повече, че ехографията на млечна жлеза и мамографията не са болезнени изследвания...
- Мисля, че това не е основание за притеснение. Със съвременните дигитални апарати има възможност за допълнителна обработка на образа на екрана, което позволява намаляване на дискомфорта по време на процедурата. Много е важно пациентките да са убедени, че изследването е за тяхно добро, има съвременни стандарти, по света се прави така. Това е възпитаване на здравна култура и пример за по-младите, които трябва да се научат че здравето им до голяма степен е и тяхна отговорност. Тези прегледи не бива да притесняват, напротив - те се правят за сигурност. Освен това първоначалната диагноза понякога търпи динамика до окончателното и изясняване.

Искам да добавя: моля Ви, не се страхувайте от биопсията! Тя е част от диагнозата и не винаги значи, че патологията е сериозна. Това е метод за допълнително уточняване на находката /вземане на материал чрез пункция или миниинвазивен достъп/ – вида, структурата и състава и за изключване на сериозна патология, за преценка на начина на контрол. Не е приятно изследване, но е необходимо и често наложително, защото дава реален резултат и определя терапевтичното поведение.

- В Аджибадем Сити Клиник правим кор-биопсия в амбулаторни условия, която е задължителна за диагностиката и преди всякакви решения за операция. Какво е мнението Ви на експерт – кога трябва да се прави първо ехо на млечни жлези, кога – мамография?
- Зависи от различни фактори – възраст, структура на гърдата, има или не патология, има ли предходна оперативна интервенция, има или не генетична обремененост. Има майки, които правилно решават, че дъщерите им отрано трябва да се наблюдават, най-често поради генетична обремененост в рода. Това е добре, защото възпитава здравна култура.

Добре е пациентката да се консултира с мамолога си. Обикновено, ако няма някакви конкретни показания, първата мамографиа се прови между 40-45 г. Разбира се, прави се и преди това, например ако има показания от ехографията.
Под 40 годишна възраст обикновено млечната жлеза е с по-висока рентгенова плътност, поради преобладаване на жлезната компонента, което намалява информативността на мамографията. Все пак това е рентгеново изследване и винаги трябва да преценяваме ползата и вредата.
С мамография се търсят основно микрокалцификати, които групирани по определен начин могат да са белег за начален карцином и за които ехографията не е толкова показателна.
От 50-годишна възраст мамография се прави в рамките на профилактиката - задължително на 2 години веднъж.
След 45-годишна възраст препоръчвам на 2 години мамография/по преценка от мамолога при ехографски преглед/ и на 8-10 месеца – ехография. Най-краткият интервал, в който можем да регистрираме някаква динамика с ехографското изследване е 3-4 месеца. В зависимост от патологията, понякога се налага контролна ехография преди и след цикъл, на на 4, 6, 8 месеца – по преценка на лекаря. Тя се прави в зависимост от индивидуалния случай и в зависимост от това, дали се касае за профилактичен преглед или не.

Позволете в заключение да споделя, за нас, лекарите е най-важно да запазим доверието между лекар и пациент. Трябва всички да сме наясно, че работим за една кауза и тя е здравето. Добре е да си помагаме взаимно, само по този начин ще успеем да се справим и профилактиката е първата крачка!

Moreto.net