В месеца за информираност за рак на гърдата нашият специалист доц. Стойнова споделя съвети и насоки за осъществяване на прегледи за жените на различни възрасти: „Всяка жена трябва да свикне с мисълта, че за нея е добре да се самопреглежда ежемесечно с цел да се предпази от развитие на рак на гърдата“.

За жените над 40 години е задължително да се прави мамографско изследване - веднъж на две години. При младите момичета се препоръчва ехография, единствено с цел да не се натоварват родилните функции с рентгеново облъчване. При жените над 40 години ехографията също е възможност за изследване, което може да се направи вместо мамография.

Съществува и 3D мамография за диагностика, както и магнитен резонанс, който е съвсем безвреден, поради факта, че няма йонизиращо лъчение.

Според доц. Стойнова профилактика се извършва все по-рядко от жените, което изисква информираност и запознаване с важността и методите за изследване на заболяването.

„Дори половината от жените, които би следвало да извършват профилактика за рак на гърдата у нас, не го правят. За жалост, това е въпрос на личен избор и информираност. Има много какво да се направи в посока да имаме сериозна скринингова програма за ранно откриване на рак на гърдата у нас и да има държавна политика в тази посока. Такава действаща програма всъщност няма, освен една частична, която не е достатъчно всеобхватна и не е достатъчно популярна“.

Целият разговор с доц. Веселка Стойнова по БНР можете да чуете тук: https://youtu.be/dni-8zFi5ac

Свързани отделения