В Клиниката по Нуклеарна медицина към Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център под ръководството на проф. Ирена Костадинова и екип от лекари, химици, фармацевти, лаборанти, медицински сестри, за първи път у нас беше извършено иновативно хибридно образно изследване при болни с простатен карцином. Хибридната образна диагностика на простатен карцином с радиофармацевтик 68Ga - PSMA  и ПЕТ – КТ се извършва от близо 3 години в Европа и вече е достъпна в България.

Иновацията доближава технически българските специалисти до най-добрите нива в световната медицина, като позволява на лекарите да онагледят рецидива при пациенти с простатен карцином в по-ранен стадий, при много ниски стойности на туморния маркер, недостижимо до сега с другите образни изследвания.

Новият радиофармацевтик или контрастното вещество, с което пациентите биват третирани по време на изследването, е в съответствие с последните световни стандарти и е възможно най-щадящо за организма. Самото изследване помага на лекарите да онагледят рецидива, както и да проследят патологичните изменения в по-ранен стадий при пациенти с простатен карцином, до сега труднодостижимо от другите образни методи. Точната картина на стадия на заболяването, наличието или отсъствието на карцином, могат да бъдат установени и при най-ниски стойности на туморния маркер.

Иновативната диагностика спестява редица неудобства от традиционния и много по-дълъг диагностичен подход, а най-модерният 5 рингов детекторен скенер позволява намаляване на лъчевото натоварване с около 30%. Крайният ефект е промяна на терапията при до 54% от пациентите и назначаване на персонализирано лечение. При 10% от болните с начално стадиране, терапевтичният режим преминава към радикален и очаквано пълно излекуване на пациента.

 „Изключително радостни сме, че именно в нашата клиника за пръв път в България беше извършено изследване на световно ниво на пациент с простатен карцином. То премина успешно и резултатите, които получихме от него ще ни дадат възможност за назначаване на едно по-персонализирано лечение на пациента“ – каза проф. д-р Ирена Костадинова, ръководител Клиника по нуклеарна медицина в Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център.

От гледна точка на хирургията, това изследване е изключително важно за диагностично трудни случаи когато не знаем дали операцията е най-правилното лечение при съответния пациент.  То ще ни помага да потвърдим диагнозата си, да определим стадия или да онагледим рецидивите, да насочим биопсията и определим  и правилния ход на лечение.“ - сподели доц. Калоян Давидов, завеждащ Клиниката по урология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда и медицински директор на лечебното заведение. Доц. Давидов проследи лично първото изследване на своя пациент.

Към момента за диагностика и стадиране на простатен карцином се използват ядрено-магнитен резонанс и компютърна томография с контраст за онагледяване на рецидивите. Но тези изследвания не винаги са достатъчно точни при ниски стойности на туморния маркер, което налага допълнителни процедури и не винаги позволява на лекарите да назначат персонално лечение.

Благодарение на най-модерния в света ПЕТ-КТ скенер с 5 рингов детектор, един от двата такива апарата в страната,  болните ще бъдат изследвани в Клиниката по Нуклеарна медицина за по-кратко време и с по-малко количество въведена радиоактивна субстанция.

Новото изследване има редица предимства както за лекарите, така и за пациентите:

  • Позволява на лекарите да онагледят патологични изменения в по-ранен стадий след вече проведено радикално лечение и дори и при много ниски стойности на туморния маркер.
  • При откриване на заболяването при пациенти с по-висок риск да се онагледи разпространението му.
  • Дава възможност за назначаване на персонализирано лечение и неговото проследяване.
  • Спестява средства от скъпоструващи инвазивни и неинвазивни изследвания и терапия.
  • Може да подпомогне мястото на биопсията при високи суспекции за простатен карцином и предхождаща негативна биопсия.

Изследването ще бъде от полза на лекари от различни медицински специалности - уролози, медицински онколози, лъчетерапевти и специалисти по образна диагностика и нуклеарна медицина.

Клиниката по нуклеарна медицина вече има списък от чакащи за изследването пациенти, а екипът й обещава да продължи да предоставя хибридна образна диагностика с новия високоспецифичен радиофармацевтик за простатен карцином на световно ниво.

За повече информация относно изследването и заисване на час може да се обадите на 070013 127 или *5544.