Съвместно проучване на тема "Сравнение на ефективни дози за пациенти с множество компютърно-томографски изследвания на базата на различни методи на изчисление" между Илия Дяков, медицински физик в „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ и представители от Imperial College Healthcare NHS Trust беше публикувано в престижното издание "Европейско списание по медицинска физика" (European Journal of Medical Physics). Списанието предоставя международен форум за изследвания и анализи по теми, свързани с основните области на научната и професионална дейност на медицинската физика:

  • Лъчетерапия
  • Диагностична и терапевтична нуклеарна медицина
  • Диагностична и интервенционална радиология
  • Магнитно-резонансно изображение и други нейонизиращи образи

Целта на изследването е да се проучат начините, по които се изчислява ефективната доза на пациенти с голям брой компютър-томографски изследвания. Резултатът от проведеното изследване показва кои са най-подходящите методи за оценка на риска за възникване на стохастични ефекти, вследствие на облъчване. По този начин с по-голяма точност може да се определи кои са рисковите групи пациенти в болниците, за които трябва да се предприемат действия по оптимизиране и обосноваване на всички диагностични процедури с йонизиращо лъчение.

"Щастлив съм, че проучването ни е включено в журнала, поради изключителната полза за клиничната практика, която то носи. Често хората не се замислят за ефекта от няколко поредни йонизиращи изследвания и това е напълно нормално. Хората не трябва да изпитват съмнения и недоверие, трябва да вярват в своите лекари. Задача на екипа от Клиника по образна диагностика е да осигури качествена диагностика с възможно най-ниски дози на пациентите и проследяване и мониторинг на онези случаи, в които по медицински причини, се налага те да преминат през няколко изследвания с йонизиращо лъчение", коментира Илия Дяков. 

Медицинската физика е професия, която често остава невидима в процеса на диагностициране и лечение на пациентите, но е от изключителна важност при оптимизацията на радиологичните процедури. От една страна за пациентите, с цел по-добро качество на получените образи и намален риск при облъчване, а от друга - защита на персонала, чрез правилното и безопасно използване на радиологичната апаратура. 

В Аджибадем Сити Клиник разполагаме със специализиран софтуер, към който са включени всички рентгенови апарати. Това позволява лесно и бързо да се анализира всяка промяна в рутинната практика, която би могла да доведе до влошаване на получените образи или увеличаване на дозата на пациентите.

Повече за образните изследвания, предоставяни от Acibadem City Clinic Младост, може да откриете тук.

Свързани отделения