Пред студентите от Факултета по обществено здраве от Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград бяха представени възможностите за кариерно развитие в болниците от групата на Acibadem City Clinic България.

Информационната среща, организирана от отдел "Човешки ресурси" на Acibadem City Clinic, откри ръководителят на катедра „Здравни грижи” доц. Дойновска. Тя  благодари за възможностите, които Acibadem City Clinic осигуряват за обучението и кариерното развитие на бъдещите медицински сестри и подчерта важната роля на стажа за академичното и професионално развитие на студентите и възможността, която той им предоставя за трансформиране на теоретичните им познания в професионални практически умения.

Росена Иванова - Гявурова, специалист "Човешки ресурси" в Acibadem City Clinic, представи накратко групата Acibadem City Clinic и съставляващите я болници -  Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център, Аджибадем Сити Клиник Младост, Аджибадем Сити Клиник Токуда в София и Медицински център във Варна. С четирите си локации заедно групата е най-мащабната структура в сектора на здравеопазването у нас. Тя обединява над 2500 медицински специалисти, 700 от които лекари, 750 легла и комплексно обслужване на пациенти в почти всички сфери на медицината. Основен акцент беше поставен и върху възможностите за стаж и работа в трите болници, като част от задължителния държавен стаж, през който трябва да преминат всички завършващи. 

Интересен акцент за студентите беше разказът на Мюжгян Хасан, специалист "Обучения" в Acibadem City Clinic, която разказа за непрекъснатия процес на обучение и повишаване на квалификацията, през който преминават всички медицински сестри, работещи в болничните заведения на групата. "Обучаваме се непрекъснато в иновативни процедури и използваме последните постижения на медицинската наука, ползвайки глобален ресурс от знания и експертиза", сподели Мюжгян пред бъдещите медицински специалисти.

Специална презентация за процесите в болница Acibadem City Clinic Младост беше представена от Ангелина Василева, Главна медицинска сестра. Тя разкри спецификите на работата в различните отделения и стандартите на обучение според най-голямата световна акредитираща институция в областта на здравеопазването - JCI. 

В края на срещата студентите имаха възможност да зададат своите въпроси към представителите на Acibadem City Clinic, а зародилата се дискусия продължи и в неформална обстановка, поставяйки основи за дългосрочно партньорство между двете институции. 

Ако притежавате медицинско образование, даващо правоспособност за работа като медицинска сестра и винаги сте мечтали за професионално развитие в организация с високи стандарти и съвременна апаратура, то имаме добра новина! Кандидатствайте за работа в най-престижната група здравни заведения Аджибадем Сити Клиник тук.