На 5 май 2020г. по традиция отбелязахме Световния ден на хигиена на ръцете. Тази година повече отвсякога фокусът на кампанията беше върху професионалистите по здравни грижи и тяхната отговорност за прилагане на правилата за хигиена на ръце, предотвратяване на инфекции и спасяване на повече човешки животи. Мисията обаче е немислима, ако обществото и всеки един от нас не се ангажира лично с тази кауза.

Именно затова за поредна година професионалистите по здравни грижи в Аджибадем Сити Клиник Младост подкрепиха кампанията и популяризирането ролята на добрата хигиена на ръцете за превенция на инфекциите. Пациенти и посетители получиха  информационни брошури, показващи основните моменти за хигиена на ръцете и на всеки един  от тях бе разяснена активната и конкретната му  роля при поддържане хигиена на ръцете.

В болницата бяха поставени информативни постери от кампанията на СЗО. С цел намаляване на риска от инфекции в болницата на местата, на които се извършва обслужване на пациенти, е  осигурено всичко необходимо за поддържане на ръцете чисти, а специалистът по контрол на инфекциите и  медицинските сестри провеждат ежедневни обучения по темата, не само на служителите и на обучаващи се в болницата лица,  но и на пациентите и техните близки.

Според центъра за контрол и превенция на болестите (Center for Disease Control and Prevention, САЩ ) до 80% от инфекциите се разпространяват чрез контакт с ръце. Прилагането на правилна хигиена на ръцете в медицинската практика може да доведе до намаляването им наполовина.