За трета поредна година Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център се включва в кампанията на Световната здравна организация (СЗО) за информираност и популяризиране ролята на добрата хигиена на ръцете за превенция на инфекциите.

Според данни на СЗО броят на инфекциите свързани с медицинското обслужване може да бъде намален наполовина с ефективна хигиена на ръцете. По време на кампанията на пациентите и техните близки бяха раздадени дезинфектанти за ръце и информационни брошури, показващи основните моменти за хигиена на ръцете.

На местата, на които се извършва обслужване на пациенти, е  осигурено всичко необходимо за поддържане на ръцете чисти, а специалистите по контрол на инфекциите провеждат регулярни обучения по темата, не само на служителите и на обучаващи се в болницата лица,  но и на пациентите и техните близки.

Световен ден за хигиена на ръцете

Като част от информационната ни кампания тази година на 7 май, в актовата зала на 55 СУ „ Петко Каравелов“ пред ученици от пети клас, бе изнесена лекция на тема "Как да поддържаме ръцете си чисти". Презентацията бе организирана по инициатива на ръководството на "Аджибадем Сити Клиник УМАЛ" ЕООД - Онкологичен център.

Г-жа Спасена Илиева, Инспектор обществено здраве в лечебното заведение, запозна учениците с начините на поддържане на добра хигиена на ръце, както и с особеностите при миенето с вода и сапун и при прилагането на дезинфектант. Бяха представени обучителни видеа и материали, които онагледяват важността на добрата хигиена за предотвратяване на инфекциите и разпространението на болестотворни микроорганизми. В края на презентацията учениците имаха и практическо занимание с използване на флуоресцентен дезинфектант и устройство с УВ светлина, чрез което да се визуализират дезинфекцията и зоните на ръцете, които са били пропуснати и не са обработени ефективно с дезинфектант.

Според центъра за контрол и превенция на болестите (Center for Disease Control and Prevention, САЩ ) до 80% от инфекциите се разпространяват чрез контакт с ръце. Прилагането на правилна хигиена на ръцете може да доведе до намаляването им и до снижаване броя на отсъствията от училище  с 29 - 57% в световен мащаб.