Програма за квалификационен курс по приложение на протоколите от стандарта по нуклеарна медицина за второ и трето ниво на компетентност

 

Място на провеждане:

Клиника по Нуклеарна медицина – Аджибадем Ситиклиник УМБАЛ Младост- София

на основание раздел VI, т.2.10 от Наредба № 11 от 30 юни 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина“

 

Дата на провеждане: 18-19.03.2021 от 8:30ч.

Продължителност: 16 учебни часа (2 учебни дни)

 

Теоретична и практическа програма:

 

 

 

Отговорник: Доц.д-р П.Бочев, Ст.р.л М.Маринов

 

Покриването на хорариума се удостоверява със сертификат за преминато обучение по протоколите на стандарта, издаден от структура с трето ниво на компетентност, на основание раздел VI, т.2.10 от Наредба № 11 от 30 юни 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина“

Участниците следва предварително да се запознаят с текста на Наредба № 11 от 30 юни 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина“

Изготвил: Доц.д-р Павел Бочев,

н-к Клиника по Нуклеарна медицина,

Аджибадем Ситиклиник УМБАЛ Младост- София