Съвременните ендоскопски изледвания на гастроинтестиналния тракт намират все по широко приложение като модерни диагностични методи и спомагат за прилагане на адекватен терапевтичен подход. Съответно нуждата от обучен и квалифициран персонал в Клиниките по гастроентерология и хепатология се превръща в критичен, не само по отношение на лекари, но и по отношение на уменията и кавалификацията на медицинските сестри. 

Старша медицинска сестра Ася Асенова от Клиниката по Гастроентeрология и хепатология е ръководител на едно от малкото обучения в страната за ендоскопски медицински сестри. В рамките на седмица, в периода 15-20 май 2023г., тя и целият екип на Клиниката по Гастроентерология и хепатология ще фокусират усилия да запознаят и обучат медицински сестри, работещи в клиники по гастроентерология с работата на ендоскопската апаратура.

Към Клиниката по Гастроентeрология и хепатология в Аджибадем Сити Клиник е обособен високотехнологичен ендоскопски и ехографски сектор, в който амбулаторно и стационарно се извършват миниинвазивни ендоскопски диагностични и терапевтични процедури, както и перкутанни диагностични и терапевтични интервенции под ултразвуков контрол, самостоятелно или съчетани с рентгенова навигация. В екипа работят едни от най-квалифицираните сестри за работа с ендоскопска апаратура, което е и предпоставка да споделят своите знания с колеги от цялата страна.

Acibadem City Clinic УМБАЛ са единствените болници в България акредитирани по стандартите на JCI. Това е най-голямата и реномирана световна акредитираща институция в областта на здравеопазването. Процесът по акредитация включва разработване на програми, процедури, правила и методики с цел да се отговори на всички заложени изисквания, насочени към пациента и към управлението на организацията.

"Всички сестри в болниците работят съгласно най-високи стандарти в сферите на гастроентерология, медицинска онкология, лъчетерапия, съдова хирургия и нуклеарната медицина. Те свикват да работят на професионално ниво, което е сходно с това на международния пазар. Точно поради тази причина тук работят и много студенти, които искат да придобият опит, знания и умения. Основна цел на групата ни е най-добра грижа за пациентите, а това няма как да се случи без всекидневните усилия за повишаване на нивото на знания и умения на екипите.", коментира Ангелина Василева, Главна медицинска сестра на Аджибадем Сити Клиник Младост.