Съществуват няколко основни метода за диагностика и скриннг за рак на гърдата. Каква е разликата между тях и кои от методите се препоръчва в различните възрастови групи четете в нашата статия.

Мамография

Мамографията е специфичен образен метод, при който с относително ниска доза рентгеново лъчение се визуализират структурите, изграждащи млечната жлеза. Това е най-разпространеният метод за диагностика на заболяванията на гърдата, при жени и мъже.

Скрининговата мамография е мамографски метод, използван широко за ранна диагностика на рака на млечната жлеза и се провежда при жени, които нямат оплаквания или видими промени в гърдите. Обикновено тя изследва двете млечни жлези в две взаимно перпендикулярни проекции и помага да се открият туморни формации, които не се опипват при обикновения преглед.

Жените над 45-годишна възраст и тези с повишен риск за възникване на рак на гърдата трябва да се подлагат задължително на скринингова мамография.  Тя е напълно безплатна след представяне на направление от личен лекар.

Диагностичната мамография е рентгенов метод, подходящ за изследване на всички жени, които имат симптоми от страна на млечните си жлези като напиващи се туморни маси, удебеление или зачервяване на кожата на гърдата, секреция от каналите, деформация на зърното или болка. С диагностична мамография се уточняват и всички изменения установени при скрининговото изследване. 

Дигиталната мамография представлява цифрова система, при която обикновеният рентгенов филм е заменен от детектори, имащи способността да превърнат отслабените рентгенови лъчи в електрически сигнали. От тези електрически сигнали се получава образ, в случая на млечната жлеза, който може да се анализира на екран или да се принтира на специален филм, подобно на конвенционалната рентгенография. Дигиталната мамография има редица предимства като висока разделителна способност, позволяваща да се визуализират изключително малки патологични находка, както и по-ниската доза йонизиращо лъчение, приложено по време на изследването. Дигиталната триизмерна (3D) мамография е големият напредък в диагностиката на заболявания на гърдата през последните 20 години. При нея апаратът създава триизмерни образи, които помагат на лекарите да изследват трудни за оценка зони, особено при жени с по-плътна млечни жлези. Основното предимство на 3D мамографията пред конвенционалната мамография е възможността за откриване на по-малки тумори и по-прецизната диагноза на вида на тумора.

3D мамография

Досегашните стандартни двуизмерни апарати правят снимки на гърдите в две различни равнини. При 3D мамографията, известна също под името „дигитален томосинтез на гърдите (DBT)“, се правят 9 виртуални много тънки срезове в различни равнини и можем да видим карциноми с големина няколко милиметра, които при стандартната мамография се губят. Радиационното облъчване е колкото при обикновената мамография. В нашата болница разполагаме и с възможности за контраст-усилена мамография, тоест във вената на ръката се инжектира контрастно вещество, което „оцветява“ тумора и го прави видим. Това е най-доброто в света за детайлна и сигурна диагностика на рака на гърдата.

Ултразвуково изследване на млечните жлези 

Всяко едно патологично състояние на гърдата може да наложи допълнително уточняване с помощта на ултразвуково изследване. То се провежда с апарат с висока разделителна способност от квалифициран лекар като получената информация допълва тази, получена при мамографията. Ултразвуковото изследване на млечните жлези е показано при пациенти в детеродна възраст поради липсата на йонизиращо лъчение. 

Магнитнорезонансно изследване на млечните жлези 

Магнитнорезонансната томография се наложи като изключитeлно надежден метод при диагностициране на някои от заболяванията на млечните жлези. При провеждане на изследването пациентката лежи по корем, като двете млечни жлези се поставят в специална приставка. По този начин след въвеждането на контрастна материя във вената на ръката се получава едновременно образ от двете гърди. Това е най-съвременният метод за диагностициране на неуточнени формации в млечните жлези, за ранна диагностика на пациентки с повишен риск от рак на гърдата, при диагностициране на рецидив на лекуван рак на гърдата или при жени с импланти в млечните жлези. Поради отсъствието на йонизиращо лъчение методът е подходящ при млади пациентки.