Пациентът е приет в Ковид отделението на Аджибадемсити Клиник УМБАЛ - център Младост на 06.12.2020г, 10 дни след началото на симптомите на COVID-19 в силно увредено общо състояние с клинични и лабораторни данни за дихателна недостатъчност и тежко изразен астено-адинамичен синдром. От направения КАТ на бял дроб се регистрира увреждане на 85% от белодробния паренхим. Д-р Увалиев и екипът му започват антивирусна, антиинфламаторна, антикоагулантна и кислородотерапия по приетия за лечение в отделението протокол – МАТH+.

Поради влошаване на дихателната недостатъчност, пациентът е преместен в интензивното отделение и поставен на апаратно подпомагане на дишането - high-flow nasal ventilation. Настъпи влошаване на показателите на инфламаторния процес и дихателната недостатъчност, което наложи включване на екстракорпорална терапия за абсорбция на цитокини с филтър Oxiris. Въпреки приложените терапевтични мероприятия, дихателната недостатъчност прогресира, което налага пациентът на бъде интубиран и поставен на механична вентилация с висока инвазивност. Приложени са 6 сеанса с вентилация по корем и двукратна фибринолиза с Actylise, както и многократни сеанси с Озонотерапия. Поради персистиращата дихателна недостатъчност се прави ранна трахеостомия. Налага се продължителна седация и релаксация, поради лошите кръвно-газови показатели и трудната адаптация на пациента към механичната вентилация.

Постепенно настъпва подобрение в газообмена, което позволява плавно спиране на прилаганата седация и релаксация, до степен на пълно възстановяване на съзнанието. 

Пациентът се изписа на 99 ден от хоспитализацията в добро общо състояние, афебрилен, без данни за дихателна недостатъчност и нужда от кислородотерапия.

Описаният случай показва, че най-тежките белодробни усложнения от COVID-19 са изключително предизвикателство за лечение, но с прилагането на всички съвременни лечебни методи, съчетани с търпение, постоянство и екипна работа, това предизвикателство може да бъде успешно преодоляно.