„Първата национална конференция на българското дружество по дерматологична хирурги“  се проведе на 15-16 март 2019г в хотел Маринела. 

Организатор на научния форум бе Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ), а целта на конгреса е да стане една отворена врата между всички специалности, ангажирани с диагностиката и лечението на кожните тумори и неопластичните заболявания с разнородна генеза, но така също и на иновациите в областта на дерматологичната естетика/хирургия.

Екип на Аджибадем Сити Клиник Онкологичен Център състоящ се от  Д-р Иван Георгиев, д-р Недялка Великова и д-р Милен Марков представиха презентация на тема :"Клиничен опит при лъчелечение на авансирали тумори на кожата на лицето с техники с модулиран интензитет на дозата.“ Авансиралите тумори на кожата на лицето са специфичен и труден за лечение интердисциплинарен проблем не само поради разположението си в близост до множество органи / очни лещи, очи, очни нерви, ушни миди, слухов проход, черепно – мозъчни нерви и т.н./, както и поради честата невъзможност да се постигне радикално онкологично лечение съвместимо с приемливи козметични резултати.

 

Лъчелечение

 

Специалистите от Отделение по лъчелечение, Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център представиха близо 3-годишния си опит в лечението и проследяването на пациенти с напреднали тумори на кожата на лицето чрез Високотехнологично лъчелечение с модулиране на интензитета на дозата /IMRT/ с отлични онкологични и естетични резултати. Предимствата при IMRT лечението включват възможност за хомогенно разпределение на дозата с по-тесни граници, минимизиране на дозата на лъчение при други съседни органи, и редуциране на усложненията в съседните тъкани.

Повече за уникалните техники на лъчелечение, които се провеждат в Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център може да прочетете ТУК.