На 27-ми март 2024г. се отбелязва първият Ден на болничната фармация. Целта на този ден е да се подчертае важността на работата, извършвана от екипите на болничните аптеки.

Болничната фармация обхваща всички дейности, свързани с доставяне, съхраняване, приготвяне, опаковане, контролиране, даване на консултации, отпускане по лекарско предписание на разрешени за употреба в България лекарствени продукти, на медицински изделия и санитарно-хигиенни средства. Тези дейности се извършват в болничните аптеки, които лечебните заведения откриват за задоволяване на собствените си нужди. Освен това, за разлика от аптеките от открит тип, болничната аптека съхранява и отпуска и неразрешени за употреба в страната лекарствени продукти, както и лекарствени продукти, получени като дарения и хуманитарни помощи.

В болничната аптека на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост се извършват следните дейности:

  • Заявяване, съхраняване, приготвяне, опаковане, контролиране, отпускане по лекарско и без лекарско предписание на разрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и на медицински изделия и санитарно-хигиенни материали.
  • Приготвяне и отпускане на лекарствени форми по магистрална и фармакопейна рецептура.
  • Приготвяне на лекарствени средства за системно лечение на злокачествени заболявания във вид за директно приложение на пациента, като част от тях се приготвят чрез автоматизирана система /робот/.
  • Болничната аптека в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост разполага със собствен робот.
  • Получаване, съхраняване и отпускане на лекарствени средства обект на клинични изпитвания при спазване правилата на Добра Клинична Практика.
  • Аптеката е база за обучение на студенти по фармация

Поздравяваме всички болнични фармацевти и изказваме специални благодарности на екипа на болничната аптека в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост. Мили колеги, бъдете здрави, борбени, все така вдъхновяващи и наш водещ пътеводител в царството на лекарствата. Честит празник!