Д-р Иван Георгиев бе отличен с втора награда на вестник „Капитал“ по време на събитието „Иновации и добри практики в здравния сектор“. Наградата му бе връчена от д-р Иван Маджаров – председател на Българския лекарски съюз, който поздрави д-р Георгиев и целия екип на Клиниката по Лъчелечение и радиохирургия в Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център. 

Водещият специалист по лъчелечение получи награда за разработената иновативна методика за облъчване в условията на контролирано дишане в дълбок инспириум при пациентки с рак на лява млечна жлеза /DIBH/. Един от най-важните органи в риск при лъчелечение на млечната жлеза е сърцето, което е изложено на нежелано облъчване поради близостта му до мишенните обеми. След лечение на 125 пациентки с карцином на лява млечна жлеза, провели лечение в клиниката по метода DIBH e установeно редуциране с 56% в средна и максимална дози в сърцето и с 20% при инсилателен бял дроб. Подобно намаление на дозите се наблюдава в десен бял дроб, дясната гърда и черния дроб.

Тази методика се прилага рутинно в центъра от близо две години при пациентки с рак на лява гърда. Това е първото по рода си проучване в България, демонстриращо дозиметрични предимства на техника на лъчелечение с контролирано дишане в дълбок инспириум. Методиката е класирана на първо място в Европа и е сред първите 5 с най-добър резултат  за 2018г. в RT Planning Competition for Radiation Knowledge.

Проектът, който журито на вестник „Капитал“, излъчи като най-иновативен е първата в света операция по нехирургично поставяне на стент при десикация на аортатата на 48-годишен пациент, извършена от д-р Зоран Станков, проф. Иво Петров и техния екип от Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център. Мъжът е лекуван изцяло ендоваскуларно чрез имплантиране на два стента. Възстановителният период при този метод на лечение е няколко часа след процедурата. Пациентът се раздвижва в пълен обем след 2 часа и може да бъде дехоспитализиран на следващия ден, което при хирургичното лечение е невъзможно. А след успешния опит методът е приложен при още двама пациенти. Уникалната интервенция беше отразена в началото на годината с научна публикация Journal of the American College of Cardiology – едно от най-авторитетните списания за кардиология в света.

 

Четвърта награда за иновации в здравния сектор получи д-р Цветан Минчев, началник на отделение по гръдна хирургия в Болница Токуда за първа българска операция: субституция на трахея с автотрансплантант, изграден от собствени тъкани и кръвоносни съдове.

Петото място на вестник Капитал също е за групата на Аджибадем Сити Клиник – за екипа на д-р Калоян Давидов, завеждащ отделението по Урология в Болница Токуда за първото в България робот-асистирано изграждане на нов пикочен мехур (естествен резервоар) от тънко черво при рак на пикочния мехур.