В този период на физическа изолация за овладяване на COVID-19 епидемията ние в Аджибадем Сити Клиник продължаваме да мислим за Вашето здраве и спокойствие.

Заплахата от заразяване с вируса не трябва да доведе до влошаване на контрола на хроничните заболявание или до неадекватно поведение към острите заболявания поради липса на контакт с нужния специалист.

Именно в отговор на актуалната обстановка всички пациенти с неврологични проблеми, могат да получат БЕЗПЛАТНА консултация по документи със специалистът ни по Нервни болести - д-р Ваня Денева. 

Може да изпратите своето запитване чрез нашата форма за онлайн консултации ТУК.

 Безплатна консултация по документи

„Въпреки че видео консултацията не може да замести физическия клиничен преглед, тя може да осигури достатъчно информация, за да се окаже помощ от дистанция, като дава и възможост да бъдат отличени пациентите със спешни състояния и нужда от бързо провеждане на консултация“ е становището на най - значимата европейска организация по Неврология - European Academy of Neurology. Към което се се присъединява и Аджибадем Сити Клиник Младост.

Понастоящем няма доказателства как COVID-19 засяга хора с невроимунологични нарушения (включително множествена склероза, васкулит на ЦНС, миастения гравис, имунни невропатии, миозит или автоимунен енцефалит). Въпреки това повечето пациенти с невроимунологични разстройства са на имуносупресивна или имуномодулираща терапия. Някои заболявания, особено миастения гравис, също причиняват слабост на дихателната мускулатура и има засилено внимание към потенциалния риск от инфекции с този нов коронавирус и към тежестта на проявите.

Все още не е ясно и дали и как имунотерапията сама по себе си увеличава риска от инфекция на SARS-CoV-2. Имунотерапията принадлежи в повечето случаи към стандарта за грижа за неврологични нарушения, медиирани от имунитета, и прекратяването може да причини обостряне на заболяването. Този риск може да бъде по-висок от риска за влошаване на курса на заболяване COVID-19 при настояща имунна терапия.

Препоръчва се пациентите на имуносупресивни лекарства да бъдат извънредно бдителни и да спазват социална дистанция, включително да избягват публични събирания / тълпи, да избягват претъпкания обществен транспорт и където е възможно да използват алтернативи на консултациите лице в лице (например: телемедицина). Освен това, добрата лична хигиена е изключително важна, препоръчва се да се мият ръцете често. Ако пътуването или използването на обществен транспорт е абсолютно необходимо, се препоръчва използването на защитни маски и хигиенизиране на ръцете.

Някои от имунните терапии изискват приложение в специфична обстановка, чести лабораторни изследвания, което изисква пациентът да напусне дома си. Вземането на решение относно организацията на лечебния процес и нуждата от тестуване, както и приложението на извънредни имуносупресивни курсове (каквито са инфузиите на кортикостероиди при Множествена склероза), трябва да бъдат строго индивидуализирани и да се базират на регионалната честота на COVID-19 и анализ на съотношението от съществуващия риск и ползата от терапията.

В настоящата ситуация се препоръчва да се използват само мъртви ваксини в тази група пациенти. За действащия коронавирусняма налична ваксина.

Настоящата епидемична ситуация, свързана с инфекцията и тежката и клинина проява - SARS-CoV-2, излага пациентите с миастения гравис и други невромускилни заболявания на по-голяма податливост към респираторни усложнения в случай на заразяване.

По-голямата уязвимост на пациента с  нервно-мускулнно забляване  е поради:

1.Белодробно или кардиологично засягане като част от основното заболяване при пациенти с патологии с дисимунен / възпалителен произход;

2.Използването на съпътстващи терапии с имуномодулиращо или имуносупресивно действие;

3. Съпътстващи заболявания.

Изнесените в последно време резултати за ефективност на някои лекарства като хлорохин, азитромицин, антивирусни и др. при заболяване от COVID19 могат потенциално да да влошат MG и употребата им без специално медицинско одобрение трябва да се избягва.

За това е препоръчително успоредно със строго спазване на личните хигиенни правила и физическа изолация максимално да се намали достъпа на тези пациенти до болницата; поради тази причина се насърчава развитието на телемедицината чрез телефонни обаждания, за да се осигури постоянен контакт със специалиста и дистанционно наблюдение, с активиране на повече интервенционни мерки само в избрани случаи.

Като цяло пациентите с Паркинсонова болест и други заболявания свързани с двигателни нарушения не страдат от специфичен дефицит в имунната система, с което не се очаква повишен риск от дихателни нарушения в случай на инфекция с COVID-19. Обобщението на база на досегашния опит от най-засегнатите региони в Италия.

Въпреки това, някои пациенти могат да бъдат особено уязвими от респираторни инфекции или пневмония поради ограничения дихателен капацитет, свързан с намалената подвижност на гръдния кош.

За много пациенти и за полагащите за тях грижи, рестриктивните мерки ограничават дейностите на открито, достъпът до рехабилитационни услуги и утежняват двигателните проблеми, особено за хората, които живеят в столичните райони. Препоръчително да се направи опит да се запази лека физическа активност и ходене.

Становища и препоръки на комисиите на Европейската академия по неврология за различни групи заболявания, може да откриете ТУК.

Препоръки за пациенти с множествена склероза, възпалителна полиневропатия, миозит и други автоимунни заболявания на нервната система.