За четвърти пореден път две структури на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ - Сърдечно-съдов център и болница Младост защитават най-високия световен стандарт за качество в здравеопазването - Joint Commission International (JCI).

Това е своебразно доказателство за прилагането на утвърдени международни практики, висок професионализъм и квалификация на персонала в структурите на двете бази, които са единствените в България с това отличие. По същата програма в Европа те са 108, а на Балканите – 33.

Процесът по акредитация включва разработване на програми, процедури, правила и методики с цел да се отговори на всички заложени стандарти, насочени към пациента и към управлението на организацията.

В рамките на седмица международна независима комисия посети двете бази на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, където проследи: Качеството на медицинските процеси - дали лечението и грижите отговарят на най-добрите международни стандарти; Безопасност на пациентите; Управление на здравната система: каква е ефективността на системите и процесите в болницата, за да се гарантира оптималната работа и управление; Обучение на персонала и актуализации за предоставяне на най-съвременните технологии и методи на лечение; Интеграция на технологиите за подобряване на здравеопазването.

„Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ има удовлетворителен резултат от този строг процес на акредитация, което служи за потвърждение на нашата преданост към безупречното предоставяне на здравни грижи на нашите пациенти. Този успех би бил невъзможен без ангажираността и професионализма на екипа ни, който се стреми да предоставя най-доброто лечение и грижи. Ние сме благодарни на всички наши пациенти, които ни доверяват своето здраве и здравословни нужди. Вярваме, че този четвърти сертификат от JCI е отличие, което укрепва позицията ни като лидер в здравната индустрия и същевременно подсилва решимостта ни да продължим да предоставяме висококачествени медицински грижи, базирани на последните технологии и практики“, отбелязва г-н Андрей Марков, управител на лечебното заведение.