Болница Младост и Сърдечно-съдов център от групата на Аджибадем Сити Клиник предлагат безплатни Онлайн консултации по документи и Viber видео консултации за своите пациенти. Съгласно предписанията за ограничаване на социални контакти, двете локации на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ (на ул. Околовръстен път и бул. Цариградско шосе 66 А) предоставят възможност за безплатни онлайн консултации чрез платформата Viber в направленията – кардиология и гастроентерология и консултации по документи за всички специалности.

Viber видео консултациите се провеждат с предварително записване през кол центъра на болницата на 0700 13 127  или кратък номер *5544 и чрез избор на съответната локация. Необходимо е само пациентът да предостави на кол центъра на болницата телефонен номер, свързан с Viber, на който лекар да му върне обаждане. В предварително запазения час пациентът получава видео обаждане и консултацията от специалист. Пациентът може да използва и стационарен компютър с инсталирано приложение, свързан с телефонния му номер. Има възможност да покаже медицинска документация, ако разполага с такава. Консултацията не е еквивалентна на клиничен преглед и при необходимост може да се наложи провеждане на преглед в амбулаторни условия.

Пациентите могат да запишат час за безплатна Viber видео консултация с гастроентеролог, кардиолог и ангиолог от Болница Младост и с кардиолог от Сърдечно-съдов център.

Двете лечебни заведения предоставят възможност и за безплатна дистанционна консултация по документи чрез контактна форма на сайта. Консултацията по документи ще дава информация за видовете лечения, които са подходящи в техния конкретен случай. Също така подробности за условията на прием, за възможностите, с които лечебното заведение разполага, както и за необходимостта от провеждане на допълнителни клинични прегледи и/или специфични изследвания, които са от значение при вземането на решение за бъдещо лечение. Услугата има за цел да улесни пациентите в случаите, когато е затруднено физическото им присъствие – живеят в отдалечен район, включително извън страната, или по някаква причина мобилността им е ограничена. Лекарите се ангажират да предоставят персонално отношение на база съответните документи, да изготвят и предложат индивидуален план на лечение. Така че пациентът да бъде подготвен, спокоен и ориентирани при посещението впоследствие.

Онлайн консултацията се базира изцяло на предоставените документи. Поради тази причина, тяхната изчерпателност и достоверност са от изключително значение за отговора, който ще пациентът ще получи. Консултацията по документи не е равнозначна на клиничен преглед и не изключва провеждането на такъв в случай, че това е необходимо.

След попълване и изпращане на формата от сайта на болницата пациентът получава отговор в рамките на 2 (два) работни дни на имейл адреса, който е предоставил.

Подробна информация за Онлайн консултациите можете да получите тук: Сърдечно-съдов център и Болница Младост.

Информация за Viber видео консултациите: Сърдечно-съдов център и Болница Младост.