Образна диагностика

Виртуална колоноскопия - рак на дебело черво

Какво представлява?            

Виртуалната колоноскопия или още КТ колонография  е метод , при който с  компютърен томограф  се получават образи както при оптичната колоноскопия.

За да се получи информативно изследване, което може да замени класическия метод е необходима подготовка( както и за оптичната колоноскопия), която се състои от почистване на дебелото черво с препарат приет през устата по поределена схема и от диета, изключваща приема на богати на целулоза храни.

По време на изследването в ануса се поставя тънък катетър, през който  дебелото черво се изпълва с газ - въздух или въглероден двуокис. Провежда се КТ скениране, след което информацията се обработва компютърно, за да се получат виртуален образ на дебелото черво.

Когато е правилно проведена Виртуалната колоноскопия е в състояние да открие тумори и полипи, дори и когато са „скрити“ в гънките на червото и които се пропускат при класическата колоноскопия. Изследването продължава около 10 минути, не е болезнено и не изисква упойка.

Недостатък на метода е, че откритите полипи не могат да бъдат отстранени с този метод и е необходимо провеждане на оптична колоноскопия. Освен това, като метод който използва рентгенови лъчи и при всички възможности на КТ апарат, има съществено намаляване на дозата облъчване, но това си остава вид рентгеново изследване.

При някои обстоятелства се налага прилагане и на интравенозен контраст, за да се оцени по- детайлно дадено изменение или промените в други органи в коремната кухина.

Защо я прaвим?

Навременното откриване на полипи на дебелото черво и тяхното отстраняване е най-сигурният начин за превенция на рака на дебелото черво.

Проследяване на открити, но неотстранени полипи.

Проследяване на пациенти след  операция по повод на карцином на колона за рецидиви на болестта.

При пациенти с оплаквания от дебелото черво, които не желаят класичка оптична колоноскопия или са в състояние, което не позволява провеждзането и (възрастни пациенти, след кардиохирургия и т.н.)

Когато колоноскопът не е в състояние да огледа цялото дебело черво поради стеснение от тумор, сраствания или друга причина. 

Методът не е подходящ за оценка на лечението на колит и диария, както и за лечение на кървене от дебелото черво.