Образна диагностика

Магнитен резонанс

ЯМР е съкращение за ядрено-магнитен резонанс. Това е модерна технология, която използва голям магнит и радиочестотни вълни, като осигурява информация за състоянието на мозъка, гръбначния стълб, вътрешните органи, кръвоносните съдове, мускулите, ставите. Изследването се провежда с назначение от вашия лекуващ лекар, който в партньорство със специалиста по образна диагностика, иска да получи повече информация за отделни зони на тялото.

Защо се прави?

Магнитно-резонансната томография дава на лекарите богата информация, която спомага за ранно откриване на болести или наранявания. ЯМР няма да ви изложи на йонизиращи лъчения и е напълно безболезнена диагностична процедура.

ЯМР осигурява най-подробни изображения на тялото, които не може да се получат чрез други образни изследвания. Изследването спомага за ранно откриване на редица състояния, така че лечението да бъде далеч по-ефективно, било то с консервативни методи, оперативно или с помощта на физиотерапия. Ако има патологични промени, ЯМР може да покаже местоположението, размера и обхвата им.

Каква е подготовката за изследване с магнитен резонанс?

Преди изследването следвайте обичайното си ежедневие, включително храна и предписаните ви лекарства. Моля помнете, че трябва да свалите от себе си всички метални предмети, включително бижута и дрехи.

От изключителна важност е да пристигнете в отделението по Образна диагностика 30 минути преди обявеното време на изследването. Въпреки че самото изследване обикновено трае 15-20 минути, вие отделете поне 60 минути, тъй като има процедури, които трябва да бъдат следвани – в името на вашата безопасност. Носете удобни дрехи и оставете бижутата у дома. Попълва се и се подписва формуляр за информирано съгласия. Рентгеновият лаборант ще ви подготви за изследването, ще ви отговори на всички въпроси. През цялото време на изследването рентгеновият лаборант ви наблюдава и ще ви напътства през уредбата на високоговорителя.

Има ли ограничения за провеждане на изследване с ядрено-магнитен резонанс?

Да. Тъй като някои метали пречат на функцията на ядрено-магнитен резонанс оборудването, някои пациенти не са в състояние да бъдат подложени на ЯМР изследване. Апаратурата на ЯМР използва силно магнитно поле, което може да привлече метални предмети, изработени от желязо или стомана, както и да повлияе на функцията на електронни устройства като мобилни телефони, часовници, банкови карти и др. Следните метал-съдържащи медицински обекти могат да създадат проблеми при изследване с ядрено-магнитен резонанс:

  • пейсмейкъри
  • метални фрагменти в едното или двете очи
  • вътрешни ушни кохлеарни импланти
  • клипсове на мозъчна аневризма
  • имплантирани невростимулатори
  • стоманени хирургически скоби или клипсове
  • лекарствени и никотинови лепенки трябва да бъдат свалени

Моля, говорете с рентгеновия лаборант преди изследването, ако имате някой от тези метални елементи или съмнения, че нещо може да попречи.

Контрастните изследвания на гърдите НЕ бива да се провеждат в интервала 5 дни преди и по време на ментруалния цикъл. Най-добре да е 5-14 ден, броено от ден 1 за началото на менструацията.


Галерия