Д-р Жан Филипов, дм

Специалист Нефролог

Д-р Филипов, дм,  е с 19 годишен стаж в областта на нефрологията и вътрешните болести. Извършва диагностика и лечение на гломерулни заболявания, остри и хронични тубулоинтерстициални нефрити; провеждане на бъбречна биопсия ,плазмафереза при имунни нефропатии, нефрологични усложнения при болни с онкологични заболявания, подготовка на пациенти с напреднало бъбречно заболяване за бъбречнозаместително лечение и неговото провеждане (диализа и бъбречна трансплантация). Работи с пациенти над 18 годишна възраст.

 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  • Плейотропни ефекти на витамин Д при пациенти с бъбречно заболяване
  • Нефрологични усложнения при онкологични заболявания
  • Плазмафереза в нефрологията
 • Професионален опит

  Професионален опит
  • Април 2022 - досега – Консултант – нефролог в ДКЦ към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост.
  • Октомври 2021 - досега – нефролог, Клиника по нефрология, трансплантация, диализно лечение, УМБАЛ „Александровска“
  • Декември 2020 – Октомври 2021 – нефролог, Клиника по нефрология и трансплантология, УМБАЛ „Лозенец“
  • Декември 2003 – Ноември 2020 – Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровска“
  • Ноември 2011 – Април 2012 – лекар, Leicester General Hospital, Лестър, Великобритания
  • Юли 2005 – Ноември 2020 – асистент, Катедра по нефрология, Медицински Университет – София
 • Образование

  Образование
  • 2015 год – специалност Нефрология
  • 2010 год – специалност Вътрешни болести
  • 2002 год – Медицински университет – София, магистър по медицина
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  • 2019год – Сертификат – Плазмаобмен и плазмоадсорбция
  • 2015 год – Сертификат – Биопсични методи в нефрологията
  • 2015 год – Сертификат – Абдоминална ехография
 • Награди

  Награди
  • Участие в национални и международни конгреси по нефрология; съавторство в учебни помагала по нефрология, публикуване на научни статии в международни и национални списания по нефрология.
  • 2015 год – защитена научна степен доктор по медицина. Тема на дисертационен труд: Витамин Д и бъбречна трансплантация

Екип Нефрология