• Клинични интереси

  Клинични интереси

  Абдоминална ехография; Хепатология

  Диагностика на заболявания на горния и долния гастроинтестинален тракт

  Хронични вирусни хепатити (дисертационен труд по темата)

  Чернодробни заболявания

 • Професионален опит

  Професионален опит

  От 01/2016 до момента - Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, гр. София, член на екипа 

  2011-2015 – специализация по гастроенетерология и редовна докторантура в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. София

 • Образование

  Образование

  05/2016 - придобита специалност по Гастроентерология   

  06/2015 - Защитена дисертация и придобита научна образователна степен „доктор по гастроентерология“ – свързана с хронични вирудни хепатити  

  12/2010 - Медицински университет, гр. София

  Публикации:

  7 публикации в български и международни списания (една оттях с IF) 

  Чужди езици:

  английски и  френски език

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  2011-2015 –специализация по гастроенетерология и редовна докторантура в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ - София
 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества

  Българско дружество по гастроентерология и хепатология

  Български лекарски съюз