Това заяви в интервю за „Доктор”, д-р Камен Недев - ръководител на Сектор по Брахитерапия към Отделение по Лъчелечение в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост. Той е един от водещите лъчетерапевти в страната с над 15-годишен опит в областта. Д-р Недев въвежда в България иновативната методика на лъчелечение на тумори на простата и маточната шийка – брахитерапия и към момента е един от малкото специалисти, който прилага този лечебен метод в страната ни. Има публикации в български и международни издания, участия в научни форуми и колегиуми на тема урогенитални тумори при мъжете, както и редица специализации в България и чужбина. Член е на гилдията на лъчетерапевтите в България при БАР, на Българското онкологично дружество, на Клуб млад онколог, както и на Европейската асоциация по лъчелечение (ESTRO).


Какъв е основният принцип на действие при брахитерапията? Какви са предимствата на този метод пред външното лечелечение? При кои онкологични заболявания се прилага най-успешно и кога е удачно да се прилага в комбинирано лечение? Може ли да се приеме като алтернатива на оперативните лечебни методи при някои онкологични заболявания? Има ли странични ефекти? Отговор на тези и още въпроси, вижте в
интервюто с д-р Камен Недев.


- Д-р Недев, в началото да ви попитам брахитерапията самостоятелен лечебен метод ли е или се прилага и в комплексното лечение на някои онкологични заболявания?

- За някои заболявания в определен стадий брахитерапията се явява основен и радикален метод, т.е., използва се без да се комбинира с други лечебни методи. Прилагаме я като самостоятелен метод при простатен карцином в ранни стадии и при нискорисково заболяване. Това означава наличие на неагресивна хистология и туморен маркер до 10 нанограма на милилитър. При такива болни методът дава отлични резултати. Затова на практика самостоятелното му прилагане е достатъчно за контролиране на заболяването, както и за излекуване на болния.


- А кога е удачно да се прилага в комбинирано лечение?

- При болните с по-висок риск от метастази съчетаваме брахитерапията с хормонално лечение. Става дума за т.нар. андроген-депривационна терапия, т.е., медикаментозна кастрация при тези болни за определен период от време. Съчетаваме брахитерапията и с перкутанно (външно) лъчелечение, с което успяваме да облъчим освен тумора и самата простата, също така и рисковите зони, от които очакваме да възникнат субклинични метастази. Т.е., метастази, които образните диагностични методи не успяват да установят.


- Доколкото знам, брахитерапията се прилага от години в България. Но вие говорите за модерна брахитерапия. Какво имате предвид?

- Брахитерапия се прилага от няколко десетилетия, както в България, така и в света. Но през последните години в доста голяма степен се засили дейността в това отношение. Технологиите напреднаха, този метод вече се прилага много по-точно и много по-ефективно именно заради този технологичен напредък, както и заради
компютъризацията на процесите.


- Д-р Недев, какъв е принципът и механизмът на действие при брахитерапията?

- Брахитерапията е вид вътрешно лъчелечение, при което източникът на радиация се вкарва в самия тумор или в непосредствена близост. Това води до редица предимства за пациентите в сравнение с традиционното външно облъчване. Основният принцип на действие на лъчелечението е облъчването на туморните клетки, при което те се увреждат и постепенно умират. Някои умират още в момента на облъчването, като колкото по-висока е дозата, толкова повече туморни клетки умират. Останалите клетки загиват в рамките на няколко месеца. Т.е., процедурата, която извършваме, осигурява възможност да поставим източника на радиация непосредствено до туморните клетки. Тъй като пробегът на радиацията при този метод е за късо разстояние (затова го наричаме брахитерапия), ние трябва да поставим източника на радиация непосредствено в тумора или до него. Това се постига с поставяне на тънки кухи игли в самия тумор. Така източникът на радиация влиза в тези игли и отдава много голяма доза радиация, но на късо разстояние и за кратко време. Тази техника определя брахитерапията като безопасен метод, тъй като успяваме да увредим само туморните клетки, така че те да изчезнат и в същото време максимално да предпазим здравите тъкани. Основното предимство на този метод е много висока доза в самия тумор и ниска доза в рисковите органи, които са в непосредствена близост.


- Това ли е основното предимство пред външното лъчелечение?

- Това е основното предимство – много висока доза в самия тумор, а ниска доза в рисковите органи, които са в непосредствена близост. Защото ако тези рискови органи в непосредствена близост бъдат увредени, това предполага впоследствие лошо качество на живот и последствия за болния от лечението. Ако желаете малко по-подробно: както споменах, източникът обикновено се вкарва в кухина ако туморът е в съседство с нея. Ако не е, тогава под анестезия, се използват игли, които минават през меките тъкани и болния орган. Иглите са тънки и кухи, с диаметър 2 мм. и дължина 20 см. Използваният източник на лъчение е иридий 192 и е най-масово използван за брахитерапия с временен имплант. Той влиза роботизирано във всяка от иглите и облъчва туморните клетки. Важното е, че нашият източник е с висока мощност на дозата, което позволява за кратко време да се отделя голямо количество енергия. По този начин облъчването трае максимум 15-20 минути в зависимост от вида на тумора (дозата която предписваме) и активността на източника. След като приключи процедурата, източникът на облъчване се прибира в апарата и болният не е радиоактивен, чувства се напълно комфортно и може да се прибере при близките си часове след процедурата. В зависимост от заболяването, един болен човек има нужда от една до четири подобни процедури. Не така обаче стоят нещата, ако дозата е с ниска мощност. На практика ниската мщност на дозата изисква имплантът да престои в тумора със седмици, за да постигнем радикално лечение. При бронхогенен карцином използваме този лечебен метод с палеативна цел за отпушване на бронха и подобряване на състоянието на болните


- Д-р Недев, при кои онкологични заболявания най-успешно се прилага брахитерапията? В една публикации казвате, че 40 % от болните на лъчелечение са подходящи за брахитерапия. Не стана ясно дали този процент касае определени онкологични заболявания?

- Да, касае определени онкологични заболявания. Винаги, когато имаме възможност да поставим източника до тумора, това се предпочита, защото успяваме да ескалираме дозата. Тя става много по-висока, а ние я доставяме безопасно и съответно контролът върху туморния процес е по-висок. Както, разбира се, и лечебният резултат. Това е съвсем логично. Затова от всички онкологични протоколи този метод на лечение се препоръчва винаги когато технически можем да го направим. И ние успяваме да го правим при простатен карцином, успяваме да го правим при рак на маточната шийка. Ние успяваме да го правим и като допълващо следоперативно лечение при ендометриален карцином за областта на влагалищния чукан, успяваме да го правим при кожни тумори. И не на последно място, успяваме да го правим и при запушен бронхо-туморен процес, но там вече това лечение е палиативно. Т.е., то не излекува болния, а цели да отпуши бронха, за да може да се повиши качеството на живот и да се облекчи състоянието на болния. Така че при заболявания, при които можем
технически да усилим дозата, да я ескалираме, ние го постигаме с брахитерапия. Защото ескалацията на дозата в този случай не е за сметка на по-висока доза за здравите органи, както е при перкутанното облъчване.


- Може ли да посочите каква е разликата в процедурите при простатен карцином и рак на маточната шийка?

- Да, процедурите при двете заболявания са различни. При простатния карцином поставяме игли, докато при рак на маточната шийка рядко използваме игли. Използваме специфични апликатори. Това са тръбички, които поставяме в естествени кухини: канала на маточната шийка, влагалището. Докато при брахитерапия на простатен карцином говорим за интерстециална манипулация, то при брахитерапия на рак на маточната шийка става дума за неинвазивна манипулация, т.е., поставяме апликатори и то в естествени кухини.


- В крайна сметка обаче манипулацията е щадяща и в двата случая?

- Да, както вече споменах, болните остават при нас за няколко часа. Те си тръгват същия ден в отлично състояние. Страничните действия от брахитерапията са минимизирани в сравнение с тези при външното лъчелечение


- Д-р Недев, всяка операция, манипулация, процедура си има странични действия, както казвате вие лекарите. Но, предполагам, от всичко, което разказахте, при брахитерапия те са минимизирани?

- Да, нежеланите странични ефекти при брахитерапията са сведени до минимум в сравнение с перкутанното лъчелечение (външното облъчване). Това е така, защото при нея източникът на лъчение се вкарва в самия болен орган. По този начин съседните здрави органи получават малка доза лъчение поради рязкото спадане на интензитета на радиация с отдалечаване от източника. И съответно страничните ефекти са по-малко. При перкутанното лъчелечение страничните действия се дължат на увреждане на здравите органи и техните тъкани като се променят обикновено органите в съседство. При простатния карцином и рак на маточната шийка това са органите в малкия таз. При външно лъчелечение страдат най-много ректалната стена или чревната стена на дебелите черва и на тънките черва. При него дозата радиация минава всъщност през целия орган, за да стигне до мишената на лъчелечението, т.е., до болния орган и тумора. Докато при брахитерапия само предната ректална стена получава някаква доза радиация, за разлика от перкутанното лечение.

 

- Да ви попитам тогава защо и при какви показания жените с рак на маточната шийка могат и трябва да предпочетат брахитерапия?

- На първо място, много е важно жените да проведат консултация с радиационен онколог. Защото обикновено е недостатъчно жената да се подложи само на хирургично лечение в напреднал стадий. Налага се след това да се приложи следоперативно лъче- и химиотерапия. Защото козметичните резултати и качеството на живот страдат, тъй като има последствия от всички терапевтични методи. И всички тези методи водят до едно и също нещо: до фиброза, до нарушена функция на здравите органи и респективно, лошо качество на живот. Затова в по-напреднали стадии, когато туморът е голям или ангажира и съседни структури, предпочитаме и препоръчваме лъче-химиолечение, след което да се приложи това свръхдозиране с брахитерапия в основния тумор в шийката и в матката.


- Т.е., жените да не се страхуват от допълнително свръхдозиране с брахитерапия, да се доверят на този метод?

- Абсолютно го препоръчвам. Това е щадящо лечение. Жените идват няколко пъти за няколко сеанса. Идват и остават за 2-3 часа в клиниката, след което си тръгват без почти никакви оплаквания, но това значително подобрява качеството им на живот след това дори и при напреднал стадиий за заболяването.


- В тази връзка да ви попитам дали се повишава преживяемостта на жените с рак на маточната шийка ако се приложи и брахитерапия в по-напреднал стадий на болестта?

- Да, защото всяка една ескалация (усилване) на дозата води до по-добър локален контрол върху тумора. Което от своя страна повишава преживяемостта. И когато успеем да приложим брахитерапия, когато успеем да осигурим този по-щадящ метод, тогава тези жени освен че живеят по-дълго, те имат и по-добро качество на живот. Това винаги се предпочита и препоръчва. Това е важно послание, защото е много важно освен да гоним процент на излекуване, процент на успешно лечение, това да не е за сметка на качеството на живот. И тези жени, освен че ще живеят по-дълго, те ще бъдат и по-щастливи, те ще се чувстват и по-пълноценни. Брахитерапията е алтернатива на премахване на простатата и възможност за запазване на ерекцията


- А какво е важното послание, което трябва да изпратим към мъжете с простатен карцином от гледна точка на по-дълъг и по-качествен живот?

- Аз ще припомня, че болните, които са показани за такова лечение са тези, които са с ниско рисково локализирано заболяване. При тях брахитерапията е в качеството на монотерапия, т.е., като единствено и радикално лечение. Това е алтернатива на премахване на простатата, т.е., на радикалната простатектомия, в различните й форми – лапароскопска, роботасистирана или отворена операция. Така че това са алтернативни методи. Брахитерапията, освен че е много по-щадяща, тъй като е неоперативна намеса, а просто една манипулация с поставяне на игли под локална анестезия, носи и по-бързо възстановяване. Т.е., болните на следващия ден буквално са в състояние да се върнат на работа. Другото основно предимство е , че в пъти по-често се запазва ерекцията. Т.е., болните я предпочитат за по-доброто качество след това на сексуалния си живот. И като цяло се понася отлично, т.е., болните почти нямат оплаквания или имат бързо преходни оплаквания, Които, купират бързо с нестероидни противовъзпалителни средства и обезболяващи. Така че това са основните причини да го предпочитат. Болният има право да получи информация за всички лечебни методи и техните странични ефекти, за да вземе самият той информирано решение.


- А как да мотивираме страдащи и от простатен карцином, и от рак на маточната шийка, да се доверят на този лечебен метод?

- Въпросът е да са информирани. И не само по отношение на брахитерапията. Защото една от първите препоръки на урологичните организации, както европейски, така и американски и световни, е следната: на болния да бъде предоставена информацията, че всички методи биха осигурили еднакъв контрол на тумора и шанс за излекуване, но имат различни странични ефекти и последствия. И това ние сме длъжни да го предоставим като информация на болния, за да може той информирано да вземе решение. Но не би следвало да се фаворизира нито един от методите.


- Има ли още нещо съществено за простатния карцином, което трябва да кажем или да припомним?

- Може би фактът, че това заболяване изключително се подмладява. Имаме вече болни под 44 години. А тези болни търсят точно това, те имат нужда от такъв тип терапия. Защото са млади и искат не само да се излекуват, а и да запазят качеството си на живот, да имат нормална сексуална функция. Това за повечето мъже е водещо. Има алтернативи на операцията и хората трябва да знаят за тях.


- Пропуснах ли да ви попитам за нещо важно от гледна точка на темата, която обсъждаме?

- Искам да кажа, че процедурите са абсолютно достъпни. Те са 100 процента реимбунсирани от здравна каса. Освен това има качествени центрове и специалисти с опит, които могат да предоставят този вид лечение. Така че болните просто трябва да потърсят контакт с лъчетерапевт и брахитерапевт, за да получат информация за възможностите на съвременната медицина. Операцията е само една част от лечението. Има алтернативи, за които трябва да се знае, че съществуват. Защото аз като специалист много често се случва да се срещам с такива пациенти, след като вече са оперирани и съжаляват, че никой не им е споменал и за тази алтернатива – брахитерапията.


- Д-р Недев, как да обобщим тази тема? Освен да призовем още веднъж хората да се информират за брахитерапията, да търсят подходящия специалист?

- Да, освен че ги призоваваме да се възползват от този метод, аз препоръчвам те да се преглеждат при специлист уролог или гинеколог поне веднъж годишно след 50-годишна възраст. Така ще можем по-често да прибягваме и до брахитерапията. Защото, както казах, този метод е приложим в локализиран и локално авансирал стадий. След това вече, в напреднал стадий, на практика е неприложим. Да се открие по-рано заболяването, да се излекуват и да запазят качеството си на живот. Да не чакат да се проявят симптомите. Искам да кажа и това, че за брахитерапията се знае малко, защото все още центровете, където се прилага, са малко. А другите центрове сякаш не полагат усилия да популяризират този наистина щадящ, но много ефективен лечебен метод. Това за нас се е превърнало в мисия – пациентите трябва да са максимално информирани, за да вземат информиран избор за своето лечение.

 

Автор: Яна Бояджиева