Нови и надеждни терапии в няколко направления ще станат достъпни в Европа и света за лечение на сериозни и социалнозначими заболявания. В същото време в следващите десет години чувствително ще се промени начинът, по който те достигат до тези, които имат нужда от тях. Познати ни днес класически модели на осигуряване на медицински грижи ще бъдат изместени от изцяло нови решения и парадигми. Такава картина на бъдещето на здравеопазването в следващите десет години очертаха участниците в първи панел "Визия за бъдещето" на провелия се 10-и юбилеен национален Фарма форум на "Мениджър" в София.

Д-р Николай Недев, завеждащ отделението по Лъчелечение и радиохирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост също бе част от юбилейното издание на националния Фарма Форум.

Той посочи, че дълги години големият проблем в една от най-сериозните за всяко общества перманентни здравни кризи - раковите заболявания, е бил диагностицирането им. Според него скрининговите програми трябва да са организирани на национално ниво, за да има истински ефект от тях. Като критичен дисонанс той открои също, че достъп до специалисти в България съществува, но няма система, която да закара пациента при специалиста. Болниците в бившите окръжни градове често работят с клинични пътеки, които не са добре платени, а трябва да приемат пациенти, които са болни, други имат социални проблеми и няма къде да бъдат настанени. "Един от фокусите на развитието на общественото здраве е, че то изисква повече ресурси и взаимодействие между различни групи. Един от фокусите е да се оздравят болниците в областните градове", категоричен бе той.