Център за профилактика на здравето

Програма "Профилактика" на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ има за цел да оптимизира и подобри цялостното физическо и психично здраве на вашето семейство, близки и колеги. Програмата осигурява здравно обслужване, профилактика и скринингови услуги с индивидуален подход и грижа. 

Независимо от това дали сте работещи, самостоятелно заети лица или полагатe грижи за семейството си, ние знаем, че времето ви е ограничено.

Чрез програма "Профилактика" пациентите получават най-добрите медицински грижи, отлично обслужване от най-добрите специалисти с минимално изчакване.

Ние вярваме, че отделеното време за профилактика днес, ще ви предпази от сериозни здравословни проблеми утре. Профилактичната програма стартира с кратък въпросник, който трябва да бъде попълнен и върнат обратно по имейл. Отговорите се разглеждат от специалист „Вътрешни болести“ и при необходимост всеки пациент ще бъде консултиран допълнително.

За допълнителна информация и заявяване на Програма "Профилактика", се свържете с

Кристина Гергинова 02/903 85 90 или Kristina.Gerginova@acibademcityclinic.bg