В България бяха направени първите две операции за смяна на аортна клапа по ендоскопски път. Това е най-щадящата и иновативна хирургична техника в света, която вече се прилага и у нас. Операциите са реализирани от екипа на д-р Самуил Казаков от Отделение по кардиохирургия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център, за което първи писаха по темата от clinica.bg. 

И двамата пациенти са страдали от високостепенна аортна стеноза. Първо е оперирана 82-годишна жена, изписана на петия ден след интервенцията. След нея успешна операция претърпява и 67-годишен мъж.

Ендоскопското аортно клапно протезиране е най-щадящият и иновативен хирургичен метод в света, той е върхът на айсберга в минимално-инвазивната кардиохирургия на този етап, казва д-р Казаков. Този подход е част от минимално-инвазивната хирургия, но за разлика от нея достъпът до сърцето се осъществява без да е нужно да се нарушава костната структура на гръдната стена, като се срязва хрущяла на второ дясно ребро и дясната артерия мамария. При ендоскопския метод операцията се прави през разрез от около 4 см. във второ дясно междуребрие, а самата смяна на клапата става с помощта на 3D-камера и специален инструментариум, без хирурга да може да докосва директно клапата или сърдечните структури. Това прави операцията изключително щадяща за пациентите, но трудна за изпълнение от страна на самия специалист.

За да започнат да правят тази иновативна техника, специалистите на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център са се подготвяли над три години. През това време са развили минимално инвазивното аортното клапно протезиране, с дясна преднолатерална миниторакотомия, като вече имат оперирани над 30 пациента по този метод. Така се стига и до първите двама с ендоскопско клапно протезиране през 2023 г.

За да внедрят метода, те са получили помощ и от проф. Антониос Питис в Гърция, която е сред не многото държави в света, където се практикува този метод и то само от пет години. Сред останалите са САЩ, Германия, Италия. Амбициите на екипа на д-р Казаков обаче не спират дотук. В бъдеще смятаме не само да продължим с тези операции, но и да започнем да правим двуклапни ендоскопски операции на сърце, казва той.