Хроничната хрема извън сезона е много често състояние, при което хората се оплакват от проблеми с дишането през носа извън цъфтежния сезон, когато обикновено повечето свързват подобно оплакавне с чувствителност към дървесни или тревни полени. При това състояние няма инфекциозен момент, няма настинка и няма някаква видима причина, която да предизвиква оплакваниятта, от които страдат. Преди всичко симптомите са запушване на носа, стичане на секрет от носа в гърлото, дразнене в гърлото. И често това дразнене води до кашлица, нощно време дишането през носа е затруднено, наблюдава се  хъркане, по-рядко се получава отделяне на секрет от носа, сърбеж и кихане. И изклучително рядко тези оплаквания от носа могат да бъдат съчетани с оплаквания, свързани с очите - сърбеж, зачервяване или сълзене. Но очните оплаквания при хремата извън сезона, в студените ессени и зимни месеци са много много редки и не са характерни. Основното е, че няма видима причина, а човек не може да диша добре през носа.

Какви биха могли да бъдат причините за подобна изява и каква е симптоматиката

Обичайно подобни проблеми могат да се дължат на някаква възпалителна причина. Вирусна, бактериална или на някакъв друг фактор, който провокира възпаление в носа. Но при този проблем най-често хората не установяват конкретна причина, няма данни за инфекции и те се чувстват добре. В тези случаи се касае или за някакви анатомични аномалии от страна на горните дихателни пътища от рода на изкривена носна преграда, увеличени носни раковини, наличие на полипи или за хроничен синузит или чувствителност към т.нар целогодишни алергени в битовата среда. Това са алергените, които се намират в домашния прах. Като основните алергенни източници на домашния прах са  алергените -  кърлежите на домашния прах, плесените, пух и пера от домашни животни, ако те се отглеждат в дома на пациентите.

Какво трябва да направят пациентите с подобни симптоми и кога трябва да посетят специалист

Хората започват да си помагат сами и първото нещо, към което посягат, са капките за нос. Капките за нос обаче не помагат. Освен това вече е широко известен фактът, че капките за нос и тяхното продължително приложение увреждат допълнително носната лигавица и се получава т.нар медикаментозна хрема, която е в резултат на увредена носна лигавица поради продължително прилагане на капки за нос. Когато разберат, че сами не могат да се излекуват, хората посещават най-често УНГ специалисти. Ако УНГ специалистът не установи причината за оплакванията или препоръчаното от УНГ лечение не доведе до очаквания ефект - е необходимо да се направи консултация с алерголог. В рамките на която трябва да се осъществи изследване за чувствителност към споменатите вече алергени и да се обсъди с пациента съответните подходи за лечение. Тези подходи са различни в зависимост от възрастта на пациента, колко силно са изразени оплакванията и какви са неговите индивидуални предпочитания.

Какъв е ходът на диагностиката, която трябва да се направи и какви изследвания са нужни

Зависи какъв е пътят на пациента - ако започва от УНГ, то всеки специалист УНГ извършва преглед на горните дихателни пътища, описва тяхното състояние, при необходимост се осъществяват образни изследвания на носните кухини. Ако пациентът е насочен от съответния специалист към специалист алерголог, тогава изследването продължава оттук нататък. В кабинета на алерголога се извършва подробно запознаване с историята на пациента, установява се причинно-следствена връзка между наличието на оплакване и контакт с определени алергени в битовата среда на пациента и се завършва с т. нар. алергологично изследване - кожно алергично тестуване върху кожата на пациента или серологично изследване за установяване на факторите на чувствителност към различните алергени на домашния прах. След като са налице всички тези резултати, алергологът може да каже какъв е най-добрият лечебен подход при съответния пациент.

Как протича лечението при установена хрема извън сезона

За съжаление, това е едно хронично състояние, което означава, че медикаментозното лечение е постоянно. Ако проблемите се дължат само на изменения от страна на горните дихателни пътища е изцяло в областта на специалистите УНГ. Ако обаче имаме чувствителност към алергените на битовата среда, кърлежи на домашен прах, епитерии на домашни животни, пух, пера, хлебарки, плесени, ние имаме две възможности. Едната е медикаментозно лечение, втората възможност е т.нар. лечение на причината и етиологично лечение, чрез което ние намаляваме чувствителността на пациентите към съответните алергени. Медикаментозното лечение се извършва с медикаменти, които дават революционни ефекти, широко разпространени са, прилагат се навсякъде, но пациентите, за съжаление все още упорстват и не искат да ги използват, когато им се предлагат. Тъй като тези медикаменти са кортикостероиди, т.нар носни кортикостероиди, страховете на хората от кортикостероидните препарати в повечето случаи са неоснователни. Още повече, че никакви други препарати не биха могли да помогнат. Също така, е важно да се отбележи, нощните кортикостероиди не лекуват самата причина за болестта, а именно чувствителността на пациента към алергените в околната среда, те само потискат и задържат проявата на оплаквания. Лечението на самата причина се нарича алергенна имунотерапия или алергична десенсибилизация или още алергична ваксинация. Провежда се между 3 до 5 години, специално в случая на целогодишната алергична хрема трябва да се провежда през цялата година. Най-съвременният метод за този вид лечение е да се използват капки под езика или таблетки под езика. Класическият начин на приложение на този метод с инжекции все повече отстъпва място на тези два нови подхода, които се отличават с практическа липса на странични ефекти и много големи положителни резултати, съизмерими с инжекционния начин на приложение. Поради това този лечебен метод може да се прилага в дома на пациента, което го прави много подходящ понеже спестява посещението на лекарски кабинет и освен това осигурява липсата на странични ефекти, което съвсем не е без значение.

Каква е успеваемостта на този лечебен подход

Кърлежите на домашния прах са основният алергенен източник в домашния прах и успеваемостта на лечени при тях е над 80%. При няколко условия обаче - първото условие е пациентът да е много добре описан и характеризиран, тоест да е ясно каква е причината и лекуващият специалист да е напълно сигурен, че пациентът има нужда от това лечение. Подобно описание на пациента може да се извърши само при съвместното му диагностициране от алерголог и УНГ специалист. Затова е изключително важно такива пациенти да не се задържат и да не се оставят в областта само на един от двамата специалисти. За такива пациенти грижа трябва да полагат двамата специалисти, когато е на лице подобно добро изясняване на пациента, второто условие за високата успеваемост е пациентът да бъде убеден, че това лечение е за него и той иска да постигне резултатите, които са възможни. За да бъде убеден пациентът, той трябва да е опитал другите подходи за лечение на оплакванията си - медикаментозните. I третото условие е пациентът да изпълнява много точно препоръчания план на лечение и начина, по който се прилагат медикаментите. Начинът е изключително прост, но единственото, което се иска е, пациентът да бъде последователен и да не се отклонява от препоръките, които са направени. Ако тези три условия са изпълнени, над 80% е успеваемостта. Ако подобен лечебен подход се прилага между 3 до 5 години в следващите 3 до 10 години човекът остава без оплаквания и не е необходимо да приема медикаменти за възстановяване на носното дишане. Това е след спиране на лечението. В хода на лечението, в хода на провеждане на терапията още след шестия месец от началото, оплакванията постепенно отзвучават, а заедно с тях и необходимостта от прилагане на други медикаментозни средства за възстановяване на носното дишане. В хода на имунотерапията се регистрира много добър, дори може да се каже отличен лечебен ефект. В днешно време вниманието е насочено във времето след спиране на имунотерапията и са  необходими поне 5 години, за да е наличен период от 10 години, в който да се запази ефектът, постигнат по време на самата имунотерапия. Клиничнит опит на проф. д-р Георги Христов е над 20 години с прилагане на такъв подход при различни пациенти и е изключително положителен.

.............................................................................................

Материалът е подготвен със съдействието на проф. д-р Герги Христов, алерголог с над 30-годишен опит в областта на клиничната алергология, един от първите лекари у нас с призната специалност по алергология и клинична имунология.

 

 


Свързани отделения