В световния ден на сърцето – 29 септември д-р Асен Келчев - началник на Отделението по кардиохирургия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център гостува в здравното предаване на actualno.com - Club здраве.

През последните години управляваната от него структура e все по-разпознаваема като една от най-иновативните кардиохирургии в страната. Екипът му е първият, въвел имплантиране на аортна клапа без да се налага разрязване на гръдната кост, а съвсем отскоро – и първият, който извърши смяна на аортна клапа по ендоскопски път.  

„В нашето Отделение по кардиохирургия покриваме целия спектър на кардиохирургични интервенции, които НЗОК финансира – оперативни интервенции върху съдовете на сърцето, върху клапния апарат на сърцето, върху аортата. Фокусирали сме се върху клапните заболявания на сърцето и по възможност - реконструктивните клапни интервенции и минимално инвазивната хирургия, която заема все по-голяма част в световен мащаб“, коментира кардиохирургът на университетската болница Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център. Минимално инвазивната хирургия се прилага при планови пациенти, които имат нужда от подмяна или реконструкция на някоя от клапите на сърцето. Спешните пациенти, които са най-високо рисковите и технически изискуеми, се оперират с голям разрез. „Така че не отричаме нормалният златен стандар. При пациентите, които постъпват за планово оперативно лечение с по-нисък риск, със запазано сърце са и имат нужда от корекция на една или две клапи, ние можем да приложим минимално инвазивните техники. Те са различни и зависят от състоянието на пациента, от вида на интервенираната клапа и от очаквания резултат от лечението“, уточнява д-р Келчев.

От какво най-често страдат сърдечните клапи, какви други заболявания лекува екипът на д-р Келчев, откъде черпи ценен световен опит и знания и по какъв начин се мотивира -вижте във видеото ТУК