Кардиология

Кабинет по кардиология

Отделението по Кардиология разполага с общо 3 кабинета - два функционални кабинета и един консултативен. В тях се извършва клинична и неинвазивна диагностика на повечето заболявания в кардиологията: исхемична болест на сърцето, клапни пороци, артериална хипертония, сърдечна недостатъчност и ритъмни нарушения. Осъществява се прием на пациенти за болнично лечение и определяне на медикаментозно лечение. Амбулаторно-консултативните кабинети разполагат с най-съвременна апаратура, с помощта на която се извършват:

  • Електрокардиография
  • Трансторакална – 2D, 3D Ехокардиография
  • Трансезофагеална Ехокардиография
  • Контрастна Ехокардиография
  • Тъканен Доплер, Доплер на съдове
  • Стрес–Ехокардиография
  • ЕКГ стрес – тест
  • 24-часов ЕКГ – Холтер
  • 24-часов АН –  Холтер
  • Проверка на пейсмейкъри

Галерия