Инвазивна кардиология

Селективна коронарна ангиография

Селективната коронарна ангиография, накратко само коронарография или СКАГ е инвазивно изследване на съдовете, захранващи сърцето с кръв - коронарните артерии. Това е изследване по време, на което малко количество контраст се инжектира в основата (остиума) на коронарните артерии и под рентгенов контрол се наблюдава тяхното изпълване. Коронарографията е първото изследване, което позволява in vivo изследване на коронарните артерии и до ден днешен е златен стандарт за екзактното изследване на тяхната проходимост.

Как протича една коронарна ангиография?

По време на коронарната ангиография малко количество контраст се инжектира в коронарните артерии и под рентгенов контрол се наблюдава тяхното изпълване като се търсят дефекти в изпълването в следствие на стенози (стеснения), оклузии (запушвания), аневризми, аномалии. За целта се използва малък катетър, който се вкарва в някоя от периферните артерии (феморална, радиална, улнарна, брахиална ) и от този отдалечен достъп се достига до сърцето с катетри със специална конфигурация. Най-често използваните места за достъп са артерия радиалис (артерия в областта на китката) и артерия феморалис (артерия в областта на слабините), като по време на процедурата пациента е в пълно съзнание и се използва само малко количество локална упойка на мястото на убождането. Контрастната материя е специално вещество на йодна основа, което изпълва съдовете отвътре и е видимо под рентгенов контрол, което позволява оценяването на коронарната анатомия.

Каква е целта на СКАГ?

Целта на СКАГ е да се визуализира коронарната анатомия при всеки пациент, което позволява да се оцени има ли стеснения или запушвания по хода на артериите. Чрез СКАГ може да се оцени и функцията на коронарни байпаси при наличие на такива при съответния пациент. След провеждането на диагностичната част на изследването и вашият лекар оцени състоянието на коронарните артерии, при необходимост може да се пристъпи към ендоваскуларна терапевтична процедура, тоест провеждане на балонна ангиопластика или имплантация на стент незабавно, като продължение на инвазивното изследване.

Усещания по време на СКАГ?

Освен слаба болка и/или дискомфорт по време на убождането, като цяло СКАГ е безболезнено изследване. Пациентите понякога съобщават за слабо парене или затопляне след инжектирането на контраста, което бързо преминава.  Малко вероятно е пациента да усети движенията на катетъра в артериите по време на процедурата поради лимитираната сензитивност на артериалните съдове.

Резултати от СКАГ?

Резултатите от изследването се виждат на момента на екрана пред оператора. В зависимост от установената патология и нейната тежест, мултидисциплинарния екип взема решение за типа лечение, за което е показан всеки един пациент- медикаментозно,  хируругическо или инетервеционално (ендоваскуларно). При спешна ситуация от типа на остър миокарден инфаркт или нестабилни коронарни синдроми, най-често се предприема продължаване на процедурата с перкутанна интервенция, при моято се цели възстановяване на проходимостта на коронарния съд виновен за нестабилното клинично състояние. Ако има други критично стеснени съдове, след спешната интервенция, мултидисциплинарния екип взима индивидуално решение как ще продължи плановото лечение на тези съдове.

При планови процедури, ако до етапа СКАГ изследването е извършено без голямо количество контраст (който не е напълно безопасен за бъбречната функция) и при пациента е установена едноклонова болест с неголяма сложност, може да се премине едноетапно към провеждане на балонна ангиопластика и/или имплантация на стент. Продължителността на  СКАГ при всеки един пациент е строго индивидуална, като зависи от сложността на анатомията, както и от множество пре- и перипроцедурни особености. Mоже да продължи от обичайно няколко минути до един или няколко часа при тежки и сложни интервенции.

Усложнения след СКАГ?

Коронарната ангиография и сърдечните кататеризации като цяло са обичайно изключително безопасни процедури с нисък процент на усложнения(по литературни и наши данни под 0.1%). Най-често срещаните усложнения са алергична реакция към контрастната материя, постпроцедурно кървене от пункционното място и периферни съдови усложнения. Вашият лекуващ лекар ще Ви обясни подробно на място рисковете и ползите за Вашето здраве за всяка една процедура, както и възможните усложнения.