Инвазивна кардиология

Ендоваскуларно лечение при исхемичен мозъчен инсулт

Исхемичният мозъчен инсулт е остро мозъчносъдова заболяване, което представлява запушване на някой от главните артериални съдове на мозъка и води до остра загуба на неврологични функции и поява на отпадна симптоматика. Бързата и ефективна реваскуларизация и възстановяването на кръвоснабдяването на мозъка е в основата на лечението на това животозастрашаващо заболяване. България е номер едно в световен мащаб от честота и смъртност от исхемичен мозъчен инсулт. Доскоро единствената опция бе приложението на рекомбинантен тъканен плазминогенен активатор (r-TPA). Напредъка в технологиите и едноваскаларните методики позволи развитието на методи за лечение на исхемичния мозъчен инсулт, които са с по-нисък рикс от кървене и по-добра ефективност.

Към момента препоръчваният и златен стандарт за лечение на исхемичен мозъчен инсулт е ендоваскуларното лечение. При него с малък катетър се стига до мястото на запушването, съответно до тромба, където се прилага съответно тромбаспирация/тромбретриивия или селективна фибринолиза. Селективната фибринолиза от своя страна също предлага спрямо системната по-прецизна апликация на фибринолитик, по-нисък риск от кървене и по-малка обща доза вещество. Целта на лечението е възможно най-бързо и ефективно възстановяване на кръвоснабдяването към исхемичната зона.

Лечението на исхемичния мозъчен инсулт изисква максимално бърза реакция, диагностика от невролог и образно изследване, което да категоризира дали се касае за исхемичен или хеморагичен мозъчен инсулт. В почти 90% от случаите се касае за исхемичен мозъчен инсулт. Ключовото в тези ситуации в скоростта на реакция, тъй като за ефективното лечение има определен прозорец от време, след които рисковете са повече от ползите. Както гласи известният афоризъм time is brain - времето е мозък.

Предимствата на ендоваскуларното лечение спрямо системната фибринолиза са по-ниския риск от кървене, по-големия времеви прозорец, в който може да се осъществи лечението, както и по-бързото и радикално възстановяване на кръвотока при успешна манипулация.