Инвазивна кардиология

Белодробна тромбемболия

Острият белодробен тромбемболизъм е третата най-честа причина за смърт при хоспитализирани пациенти. БТЕ по дефиниция включва емболи в циркулацията на пулмоналната артерия, което може да предизвика остра пулмонална хипертония, натоварване на дясната камера и при някой пациенти инфаркт на дясната камера. Когато емболичния товар заема повече от 30-50% от диаметъра на пулмоналната артерия се наблюдава повишаване на белодробното налягане. Нарушаването на нормалния кръвоток при големи БТЕ води освен до свръхнатоварване на дясната камера, но и до влошаване на цялостната хемодинамика и до недостатъчно насищане с кислород на кръвта - хипоксия.

Диагнозата белодробната тромбемболия се поставя по клинични и лабораторни данни, както и с помощта на образни изследвания. Ехокардиографията играе ключова роля както за поставянето на диагнозата, така и за оценка на тежестта на натоварването върху дясната камера, прогнозата и проследяването. Скенера на бял дроб с контраст, както и перфузионната сцинтиграфията са неинвазивни образни изследвания, които ни дават информация за перфузията на белия дроб, големината на емболите, емболичния товар, както и положението им. Те ни дават жизненоважна информация при изключително добър рисков профил.

Класическия метод за лечение при БТЕ е системно приложение на антикоагулант и/или фибринолитик. С напредъка в ендоваскуларната терапия са налични множество нови методи на лечение, които дават по-бърз и добър ефект при близък рисков профил. Според степенната си на тежест и времето на настъпване БТЕ се дали на масивна, субмасивна и сегментна и съответно акутна, субакутна и хронична. При някои от категориите според клиничното ръководство на европейското дружество на кардиолозите се препоръчва селективна фибринолиза, механична тромбфрагментация/тромбаспирация. Екипът на Аджибадем Сити клиник сърдечно-съдов център разполага с най-модерната апаратура и квалификация да прилага всички изброени методики.

Процедурите се извършват под рентгенов контрол като обичайно през вена на ръката (в областта на мишницата) се достига до сърцето и от там до белодробната артерия. Най-често се извършва мануална дефрагментация(раздробяване) на тромба с ПигТейл катетър, за да се намали непосредствено следналягането на дясната камера и да се увеличи контактната площ на тромба. След това директно в белодробната артерия се впръсква фибринолитик - вещество, което се свързва и разгражда тромба. Предимство на  селективната фибринолиза е приложението на двойно по-малко количество фибринолитик, което намалява драстично риска от усложнения и кървене, както и увеличава ефективността, благодарение на директното приложение на медикамента в тромба.