Електрофизиология и кардиостимулация

Кабинет по електрофизиология и кардиостимулация

Всички пациенти с ритъмни и проводни нарушения трябва да бъдат консултирани със специалист по тези заболявания. Отделението по Електрофизиология и кардиостимулация разполага с всички условия за извършване на прегледи и инструментални изследвания на пациенти с електрофизиологични заболявания.

Прегледът в доболничния кабинет на отделението по Електрофизиология и кардиостимулация включва пълна анамнеза и физикален преглед. Изключително важно е представянето на всички налични медицински документи. От особено значение са предходните ЕКГ записи (ако има такива) и най-вече тези, на които е регистрирана аритмията или проводното нарушение.  По преценка на лекаря от екипа, който консултира пациента, прегледът може да включва и ехокардиография. Също така може да се наложи да бъде запланувано извършването на Холтер ЕКГ – това е амбулаторно инструментално изследване, при което се регистрира 24-часов ЕКГ запис. След завършване на 24-часовия период, ЕКГ записът бива анализиран подробно от лекар, който дава заключение за резултата от изследването.

След щателна оценка на състоянието и по преценка на консултанта, на пациента може да бъде назначено съответно медикаментозно лечение или да бъде препоръчано извършването на електрофизиолично изследване и/или катетърна аблация. При болните с тежки проводни нарушения се препоръчва импплантация на каридостимулатор.  Тези процедури изискват едно- или двудневен болничен престой, за което следва да бъде планувана дата за постъпване в болница.

В отделението се провеждат и прегледи на пациенти с вече имплантирани електрокардиостимулатори, системи за ресинхронизираща терапия или кардиовертер-дефибрилатори. Амбулаторният кабинет на Отделението разполага с необходимите компютърни системи за извършване на проверка на параметрите на имплантираните устройства.

Галерия