Електрофизиология и кардиостимулация

Болнично лечение

Постъпване в стационар

При постъпване в стационара пациентът бива прегледан от лекар от екипа на Отделението по електрофизиология и кардиостимулация. Рутинно се провежда ехокардиография, както и необходимият пакет лабораторни изследвания. Назначава се лечение за периода на пролежаването в стационара.

Провеждане на електрофизиологично изследване и/или катетърна аблация

Електрофизиологичното изследване и катетърната аблация са методи за инвазивна диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения на сърцето. Провеждат се под местна анестезия като през бедрените вени в зоната на ингвиналната гънка се въвеждат три или четири катетъра, които се позиционират в десните сърдечни кухини. Катетрите представляват многополюсни електроди, които записват електрически сигнали от вътрешната повърхност на сърцето, а също така позволяват стимулация с електрически импулси от външен стимулатор. На базата на сигналите, отведени от електродите, може да бъде поставена точна диагноза на ритъмното или проводното нарушение, което не е възможно във всички случаи с обикновена електрокардиограма поради ниската пространствена и времева разделителна способност на последната. След поставянето на точна диагноза при наличие на дадени показания в хода на същата процедура се пристъпва към лечение, което се изразява в локализирането на точната зона в сърцето, която предизвиква или поддържа аритмията и през катетър, разположен в тази зона, се пропуска електрически ток със специална характеристика. Този електрически ток води до нагряване на тъканта под катетъра на площ около 2-4 кв. мм до около 70 градуса. При това тъканта в тази малка зона губи своите електрически свойства и не може повече да участва в зараждането и поддържането на съответното ритъмно нарушение. Ефективността на катетърната аблация е близо 100 % при пациентите с пристъпни надкамерни тахикардии. Това е единственият метод, който дава възможност за дефинитивно излекуване на тези пациенти, при което се премахва необходимостта от прием на антиаритмични медикаменти. Методът е с почти 100% ефективност и при повечето случаи на предсърдно трептене. При пациенти с предсърдно мъждене и чести пристъпи от аритмия методът също има широко приложение, като гарантира намаляването на броя и продължителността им, а в над 80% от случаите води до пълното им изчезване. Редица камерни тахиаритмии също успешно се поддават на лечение с катетърна аблация.

Огромното предимство на метода е високата ефективност в краткосрочен и дългосрочен аспект. Поради това катетърната аблация значително превъзхожда медикаментозното лечение, което от своя страна налага продължителен прием на лекарства и риск от странични ефекти.

Електрофизиологичните процедури се отличават с ниска честота на усложненията. Така например рутинните катетърни аблации имат риск от усложнение, който не надвишава 1%. Усложненията, които настъпват, обикновено са леки и много рядко налагат допълнителен престой в болница или допълнителни интервенции. Процедурата не е болезнена и се извършва след поставяне на местната упойка на мястото на съдовия достъп, тъй като вътрешната повърхност на съдовете и сърцето не притежава нервни окончания. В много редки случаи пациентите съобщават за бързопреходно усещане за затопляне в гърдите по време на самото нагряване на тъканта, което никога не отнема повече от една минута за всяка отделна апликация.     

Галерия