Клинична психология

Запази час

Поставянето на диагноза, престоят в болница и лечението, както и необходимите интервенции, са сериозен проблем в живота на всеки човек.

Клиничният психолог е част от медицинския екип, който се грижи за Вас и осъществява консултации във връзка с приемането на болестта и по-лесното протичане на вашата хоспитализация, както и за евентуалните промени в живота ви след изписването. Вие и вашите близки можете да получите психологична подрепа във всяко от отделенията на болницата ни.

Контакти

  • Ул. Околовръстен път 127, София 1407