Цвета Младенова

Клиничен психолог

Професионален опит:

Д-р Младенова е Клиничен психолог към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център от 2015 г 

От 2009 г. до 2015 г. е Клиничен психолог в Център по психично здраве и превенция във ВМА София

От 2006 г до 2007 г. е преподавател по социална и клинична психология в Югозападен Университет Неофит Рилски, Благоевград

От 2005 г. до 2006 г. е преподавател по междукултурна и клинична психология във Версайската Академия, Университет Сент Кантан-ън-Ивлин, Франция

 

 • Клинични интереси

  Клинични интереси

  Юбилейна конференция „Съвременни предизвикателства пред медицинското и психологическото осигуряване на мисии и операции извън страната”, Военно-медицинска академия, София

  Годишна конференция на SIETAR (Society for Intercultural Education Trainers and Researchers) - България

  "Интеркултурни измерения на социалните практики" Международна конференция на младите психолози, Благоевград, България

  VIII-ми Колоквиум на младите учени по социална психология, Екс ан Прованс,Франция

  VIII-ми Международен колоквиум по социална психология, Безансон, Франция

  VI-ти Международен конгрес по социална психология, Гренобъл, Франция

  Публикации

  III-ти Национален конгрес по психология, София, България Младенова Ц., Георгиева М.

  2013. Културните различия по време на военните мироопазващи операции. Изследване на отношението на българските военнослужещи към колегите от другите контингенти и към местното население.

  Реторика и комуникации, 7 - 2013

  Mladenova, T., Mullet, E. 2010. Bulgarian youth migration: A systematic inventory of motives. In Chuang, S. (Ed.), Resilience in Immigrants: Coping with stress in various cultural contexts. Toronto: University of Guelf Press.

  Младенова Ц., 2007. Емиграция или мобилност? Българите 6, 37-39.

  Matveev, M., Mladenova T., 2009. Bulgarian Youth and Europe. Multivariate Psycho-cultural Study of the Mobility Attitudes, International Journal Bioautomation, N°12, 45-50

 • Професионален опит

  Професионален опит

  Психологично консултиране и индивидуална психотерапия на пациенти от клиниките по интензивна терапия, хемодиализа и кардиология;

  Психологична работа с медицинските екипи за превенция на професионален стрес;

  Подбор, обучение и работа след завръщане с военнослужещи, участващи в мироопазващите операции на България извън територията на страната

 • Образование

  Образование

  2004 г. - 2010 г.  Придобита Докторска степен по клинична и социална психология на тема “Младите българи и Европа. Детерминанти на европейската мобилност”, Практически институт за академични изследвания – Сорбона, Париж

  2002 г. -2003 г. Магистърска степен по психология: Общества и мултикултури, Университет “Жул Верн” – Пикардия, Амиен

  2001 г. -2002 г. Магистърска степен по клинична психология: Междукултурна клиника и психопатология, Университет Париж 5 “Рене Декарт” – Париж

  Стаж в Университетска болница "Сент Антоан", Клиника по медицинска психология – Париж. Психологично консултиране в болнична среда

  1997 г. - 2001 г. Бакалавърска степен по психология, Университет Париж 7 “Дени Дидро” – Париж

  Стаж в Европейски център за обучение и квалификация, Кеймбридж.

  Стаж в Болница "Сент Перин", Център по геронтология – Париж.

  Стаж в Университетска болница "Александровска", Клиника по неврология и психиатрия – София. Социална интеграция, терапевтични ателиета, психодраматични практики.

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  2013 г. Аспекти на психологичната работа с тежкоболни пациенти и техните близки, ВМА, София

  2012 г. Превенция на соматофорните симптоми при завръщащите се от мисии военнослужещи, ВМА - София

  2011 г. Психологично консултиране в болнична среда, ВМА, София

  2010 г. Кризисни интервенции и психологична работа с пострадали от бедствия, аварии и извънредни ситуации. Посттравматично стресово разстройство, ВМА - София

  2010 г. Контрол и превенция на професионалния стрес, ВМА - София 2009 Ролята на клиничния психолог в соматична клиника, ВМА - София

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества

  От 2014 г. е Член на българската асоциация по психология

  От 2006 г. до 2014 г. е Член на управителния съвет на SIETAR - България

  От 2004 г. до 2006 г. е Президент на Асоциацията на българските студенти във Франция

Екип Клинична психология