В настоящия Live caseще можете да проследите една нестандартна, изцяло ендуваскуларна операция, извършена от проф. Иво Петров, д.м.н., медицински директор и ръководител на Клиника по кардиология и ангиология и доц. Зоран Станков, д.м. ръководител на Отделение по Инвазивна кардиология към джибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център“ и техния екип.

През ноември 2023 г. при нас постъпва пациентка на 77г. с оплаквания от лесна умора и гръден дискомфорт при минимални физически усилия, пристъпно замайване, с известна аортна стеноза, проследявана ехографски през последните 3-4 години. Освен това тя страда и от хронична застойна сърдечна недостатъчност II фк по NYHA, сърдечна клапна болест, умерена трикуспидална и митрална регургитация. Умерена ПАХ. От години лекува и високо артериално налягане.

След назначен скенер с контраст на цялата аорта се установяват данни за екстремна кривина в областта на  абдоминалната аорта с двойна s-форма, както и дегенеративни промени по гръбначния стълб - тораколумбално изкривяване и компресионна фрактура на L3 прешлен.

След проведените клинико-лабораторни резултати се установява анатомична невъзможност за имплантиране на TAVI през бедрената артерия поради екстремната тортуозност на аортата, много висок периоперативен риск, както и лоша прогноза относно постоперативния период, поради промените в опорно-двигателния й апарат.

След обсъждане на кардиологичен колегиум дамата бива преценена за имплантация на транскатетърна биологична аортна клапа – TAVI с алтернативен достъп през лявата подключична артерия.

Екипът на проф. Иво Петров и доц. Станков осъществява интервенцията изцяло ендоваскуларно през ръката. Процедурата е комплексна и сложна, поради което решихме да я споделим с вас ТУК.

Възстановяването на пациентката протича гладко, без усложнения на пункционно място, без необходимост от имплантация на пейсмейкър, ранно раздвижване, хемодинамично добре работеща биологичната клапа и без оплаквания от страна на дамата.