В настоящия Live case ще можете да проследите една нестандартна, изцяло ендуваскуларна операция, извършена от проф. Иво Петров, д.м.н., медицински директор и ръководител на Клиника по кардиология и ангиология и доц. Зоран Станков, д.м. ръководител на Отделение по Инвазивна кардиология към "Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център“ и техния екип.

Става дума за жена на 68 г. с оплаквания от задух и лесна умора, невъзможност за извършване на дейности над обичайните в ежедневието, невъзможност да лежи на ниско с необходимост да коригира броя на възглавниците, на които спи. Пациентката е с богата история относно исхемичната болест на сърцето. Първоначално март месец тази година по повод оплаквания от стягане и дискомфорт в гърдите по време на умерени физически усилия, отминаващи в покой, е проведена коронарография, която установява тежка триклонова коронарна болест, налагаща оперативно лечение чрез аорто-коронарен байпас. Същото е осъществено през месец април с байпас на 4 коронарни артерии. По стандартно лечение, пациентката е изписана с двойна антиагрегантна терапия с клопидогрел и ацетилсалицилова киселина.

Минава светъл период без оплаквания за около 3 месеца, след което тя постъпва в спешно отделение  с гръдна болка с ирадиация към гърба и лява плешка с давност няколко часа, придружена от изпотяване, гадене, отмаляване, виене  на свят. Вкъщи опитала да повлияе медикаментозно оплакванията, но без успех.

От проведената СКАГ се установява тромботична оклузия на байпаса към Lcx, при която за съжаление не се отдава пълна реваскуларизация на съда, която удължава периода на исхемия на сърцето на пациентката с 12 часа. При повторно проведена СКАГ се осъществява пълната реваскуларизация с препоръка за последваща интервенция на още един от съдовете, който също е ангажиран от критично стеснение – LAD.

В Клиниката по кардиология на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център през м. септември 2023 г. й се извърши пълно ендоваскуларно лечение на критичната стеноза на LAD с един стент. Клапната й патология не се повлия – остана с високостепенна резистентна вторична митрална инсуфициенция на фона на тежка сърдечна недостатъчност.

Пациентката беше финално обсъдена за имплантация на MitraClip, поради високия риск от повторна кардиохирургична операция. Затова екипът на проф. Иво Петров и доц. Станков осъществява изцяло ендоваскуларно интервенцията през вена на долен крайник – бедрената вена. Процедурата е комплексна и сложна, поради което решихме да я споделим с вас ТУК.