Един от най-уважаваните специалисти в областта на минимално инвазивната байпас хирургия на сърце в Европа беше гост на Отделението по кардиохирургия на Аджибадем Ситик Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център.

В рамките на два дни проф. Сотириос Маринакис - ръководител на Отделението по минимално инвазивна кардиохирургия в Университетската болница "Мария Кюри“ в Шарлероа (Белгия) обмени ценен опит с колегите си от София.  Проф. Маринакис, съвместно с д-р Асен Келчев и д-р Андрей Неутов и колегите им от Отделението ни по кардиохирургия, реализираха три операции по поставяне на байпаси на сърцето по минимално инвазивен път – с разрез между ребрата, вместо класическата сърдечна операция, при която се разрязва гръдната кост.

По този начин се намаляват риска от инфекция на гръдната кост и следоперативната кръвозагуба, както и се постига задоволителен козметичен резултат. Този оперативен достъп е подходящ за хора със запазена сърдечна функция, при които не се налага смяна или реконструкция на аортна или митрална клапа, имат запазена белодробна и бъбречна функция и нямат стеснения на артериите, кръвоснабдяващи долните крайници. Предшестващи оперативни процедури на ляв бял дроб и екстремно затлъстяване са също контраиндикации за извършването на процедурата.

Предоперативната подготовка на пациентите включва скенер на цяло тяло, при който се определя разположението на сърцето в гръдния кош, наличието на калциеви плаки и стеснения на аортата и нейните клонове.

По време на операцията сърдечната функция се оценява с трансезофагеална ехокардиография, а специален уред, наречен NIRS (Near Infrared SpectroScopy), мониторира мозъчното кръвообращение и намалява риска от неврологични усложнения. Процедурата се осъществява без използване на машина „сърце-бял дроб“, в случай, че е засегнат един коронарен съд, а при стеснение на две и повече коронарни артерии операцията се извършва в условията на извънтелесно кръвообращение, при което сърцето и белият дроб се спират. Това позволява лесен достъп до всички коронарни артерии и извършване на три и повече байпаси, както и възможност за допълнителни процедури.

Така при един от пациентите със съпътстващо предсърдно мъждене през минималния разрез се имплантира устройство за изолиране на ухото на ляво предсърдие, наречено „Атриклип“, с цел намаляване риска от инсулт в хода на живота на пациента.  Едно от основните предимства на процедурата е липсата на двигателни ограничения в ранния следоперативен период, като след тези оперативни процедури при пациентите не се налага да спят по гръб и да не се облягат на ръцете си при изправяне от леглото.

Интервенциите преминаха без съществени усложнения и пациентите вече са дехоспитализирани.

Повече снимки тук: