Бих искал да изразя своето удовлетворение за качеството и нивото на обслужване във вашата клиника. 

Аз съм отскоро във Варна - от 1-ви февруари 2016 г. като бях бях назначен като генерален мениджър на Turkish Airlinеs във вашия град. Останах приятно изненадан да открия, че тук има толкова качествена клиника. Бях удовлетворен и бих искал да изразя благодарността си за изключителното професионалното и приятелско отношение на екипа в лицето на Мария Панайотова, Събка Жекова, Ваня Иванова, Радослава Петрова, а също така на служителите на регистратура и на д-р Станева.

Най-сърдечни поздрави: Алпер Казакчъ, Генерален мениджър на Turkish Airlinеs- Варна

12.02.2016 г.