Д-р Савченко се дипломира в Медицинския университет във Варна и започва професионалния си път в медицината в Клиниката по урология на МБАЛ "Св. Анна", където работи и до момента. Има завършени редица курсове и специализации по ехография, лапароскопски и ендоскопски оперативни методи в урологията.

Диагностиката и лечението на бъбречно-каменна болесто също са част от клиничните му интереси. 

Можете да си запазите час на тел. 0700 33 900 или 0892 20 20 80.